Hỏi: Thành viên của công ty tnhh có thể là doanh nghiệp tư nhân không ?

0
52

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hà Nam và Doanh Nghiệp TN Hà Sơn muốn thành lập Công ty TNHH Hà Bá để cùng hợp tác kinh doanh. Với số vốn điều lệ là 10 tỷ đồng. Mỗi người 50% vốn điều lệ.

Theo Anh(Chị) có vấn đề pháp lý gì không ổn không? (Cơ sở pháp lý).

Cơ sở thứ nhất:

Điều 38. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn là doanh nghiệp, trong đó:

  • Thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên không vượt quá năm mươi;
  • Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn cam kết góp vào doanh nghiệp;

Nhưng :

Điều 12. Quyền thành lập doanh nghiệp

1. Tất cả các tổ chức là pháp nhân, bao gồm cả doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, không phân biệt nơi đăng ký địa chỉ trụ sở chính và mọi cá nhân không phân biệt nơi cư trú và quốc tịch, nếu không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 13 của Luật Doanh nghiệp, đều có quyền thành lập, tham gia thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

2. Mỗi cá nhân chỉ được quyền đăng ký thành lập một doanh nghiệp tư nhân hoặc một hộ kinh doanh hoặc làm thành viên hợp danh của một công ty hợp danh, trừ trường hợp các thành viên hợp danh còn lại có thỏa thuận khác. Cá nhân chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân hoặc hộ kinh doanh hoặc cá nhân thành viên hợp danh có quyền thành lập, tham gia thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần.

Như vậy chủ doanh nghiệp tư nhân thì có thể tham gia thành lập công ty nhưng doanh nghiệp tư nhân thì không được !

Chúc bạn may mắn !

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here