Hỏi: Doanh nghiệp có quyền tự chuyển đổi mã số mã vạch không?

0
34

Hỏi về quyền tự chuyển đổi mã số mã vạch:

Công ty tôi (công ty A) trước đây đã đăng ký mã số mã vạch (MSMV) và đã được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp mã số doanh nghiệp. Hiện nay công ty tôi đang tiến hành thủ tục giải thể và có một Công ty B mua lại công ty của tôi và muốn sử dụng lại mã số mã vạch chúng tôi đã được Tổng cục cấp lên sản phẩm. Trong trường hợp này, công ty A và công ty B phải làm những thủ tục gì?
Cảm ơn Việt Tín và mong được trả lời sớm !

Theo quy định, mã số doanh nghiệp đã được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp cho công ty nào thì chỉ có công ty đó mới được quyền sử dụng, không có quyền tự chuyển đổi. Do vậy, trong trường hợp bạn hỏi, các công ty phải tiến hành các thủ tục sau:

– Công ty A: Làm thủ tục xin ngừng sử dụng mã số doanh nghiệp đã được cấp. Thủ tục gồm các giấy tờ sau:
+ Công văn xin ngừng sử dụng MSMV
+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng MSMV đã được cấp (bản gốc)
+ Bằng chứng đã hoàn thành nghĩa vụ phí đến thời điểm xin ngừng

– Công ty B: Xin đăng ký sử dụng Mã số doanh nghiệp mà công ty A đã sử dụng. Thủ tục gồm các giấy tờ sau:
+ Công văn xin sử dụng lại Mã số doanh nghiệp của công ty A
+ Hồ sơ đăng ký sử dụng MSMV
+ 01 bản sao giấy phép kinh doanh.
+ Đóng phí đăng ký và duy trì năm đầu tiên như với 1 công ty đăng ký mới.

Chúc bạn thành công !

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here