Hỏi: Xóa nợ thuế đối với doanh nghiệp tư nhân

Xin hỏi chủ doanh nghiệp tư nhân mất tích, không còn tài sản thì có được xóa nợ thuế không?
Cảm ơn anh chị !

Căn cứ khoản 1 Điều 40 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28 tháng 02 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 quy định các trường hợp được xoá nợ tiền thuế, tiền phạt bao gồm:

a) Doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản (không bao gồm doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh bị tuyên bố phá sản) đã thực hiện các khoản thanh toán theo quy định của pháp luật phá sản mà không còn tài sản để nộp tiền thuế, tiền phạt;

b) Cá nhân được pháp luật coi là đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự mà không có tài sản để nộp tiền thuế, tiền phạt còn nợ.

Như vậy, trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân mất tích và không còn tài sản thì sẽ thuộc trường hợp được quy định tại điểm b khoản 1 Điều 40 Thông tư 28/2011/TT-BTC đã nêu ở trên. Tuy nhiên, để có thể được xóa nợ thuế thì cần đáp ứng các điều kiện sau đây:

– Quyết định tuyên bố mất tích của Tòa án;

– Văn bản xác nhận của UBND cấp xã, phường, thị trấn nơi người bị tuyên bố mất tích cư trú về việc người mất tích không có tài sản.

Cơ quan thuế có trách nhiệm yêu cầu thân nhân của người mất tích cung cấp các giấy tờ trên.

Chúc bạn thành công !

guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận