Hỏi: Đổi tên doanh nghiệp có phải đăng ký lại tên chủ sở hữu tài sản

Tôi muốn thay đổi tên công ty TNHH của mình thì có bắt buộc phải đi đăng ký lại tên chủ sở hữu tài sản của công ty hay không?

Quyền sở hữu tài sản của doanh nghiệp là một trong những quyền được pháp luật bảo hộ. căn cứ vào Khoản 3 Điều 27 Nghị định 88/2006/NĐ-CP thì: Việc thay đổi tên của doanh nghiệp không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp. Như vậy quyền sở hữu tài sản trong trường hợp của bạn không bị thay đổi. Việc đăng ký lại tên chủ sở hữu khi đổi sang tên mới không có văn bản nào quy định bắt buộc.

Chúc bạn thành công !

guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận