Hỏi: cho em hỏi trong luật doanh nghiệp thì phá hạn là gì? những quy định xoay quanh phá hạn?

0
896

cho em hỏi trong luật doanh nghiệp thì phá hạn là gì? những quy định xoay quanh phá hạn?

Nếu xét một góc cạnh nào đó thì luật doanh nghiệp không có hai từ Phá Hạn nhé bạn, nhưng có các cơ chế trong các bộ luật khác buộc thành viên trong công ty trách nhiệm hữu hạn phải chịu trách nhiệm vượt giới hạn như các khoản nợ của chủ nợ và các khoản đền bù thiệt hại do hợp đồng gây ra.

Mặc dù bốn định nghĩa của LDN 2005 về tính chịu TNHH có phần khác nhau, song TNHH là một tấm màn; nếu được hiểu đúng sẽ bảo vệ rất đắc lực cho các chủ kinh doanh và dồn một phần rủi ro cho các chủ nợ. Không thể bênh vực người gian xù nợ, người làm luật Trung Quốc và Việt Nam đều du nhập vô khối ngoại lệ để phá TNHH, buộc thành viên phải mang tài sản cá nhân trả cho nợ của công ty. Các điều luật này đều được thể hiện ở dạng quyền đòi đền bù thiệt hại của chủ nợ; buộc thành viên công ty phải liên đới (bên cạnh trách nhiệm của công ty và các thành viên khác) và chịu trách nhiệm đến cùng (vô hạn), cho các khoản nợ của công ty.

Như vậy bạn cần phải xem trong bộ luật dân sự và hình sự có quy định về tính chịu trách nhiệm vô hạn và đến cùng đối với các khoản nợ hay đền bù thiệt hại nhé !

Chúc bạn thành công !

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here