Hỏi: Xử phạt hành chính về vi phạm quy định kê khai địa điểm kinh doanh

Nhận được công văn của UBND huyện K, tỉnh P đề nghị xác minh về trụ sở hộ kinh doanh cá thể do bà Trần Thu Hà làm chủ hộ (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cấp ngày 30/6), ngày 23/3 năm sau, Chủ tịch UBND xã S đã cử cán bộ đi xác minh. Theo hồ sơ thì hộ kinh doanh cá thể của bà Trần Thu Hà có trụ sở tại số nhà 342, đường X, xã S. Khi kiểm tra, cán bộ xã S được chủ nhà là ông Văn Thanh Dũng cho biết, hộ kinh doanh cá thể của bà Hà chỉ thuê nhà của ông theo hợp đồng thuê nhà có thời hạn 06 tháng (từ ngày 01/6 đến ngày 31/12 năm trước); từ đó đến nay, mỗi khi ông đề nghị bà Hà ký tiếp hợp đồng thuê nhà thì bà Hà đều trả lời bà không có nhu cầu thuê nhà tiếp. Ông Dũng đề nghị bà Hà bàn giao lại nhà cho gia đình ông nhưng bà Hà cố tình không trả. Nhận thấy đây là một trường hợp vi phạm quy định về kê khai địa điểm kinh doanh hộ gia đình, cán bộ UBND xã đã làm báo cáo tường trình sự việc gửi Chủ tịch UBND xã S đề nghị giải quyết. Chủ tịch UBND xã S sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào?

Để giải quyết tình huống nêu trên đúng quy định của pháp luật, cần vận dụng các quy định về thẩm quyền, thủ tục, trình tự giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã trong việc quản lý nhà nước đối với hộ kinh doanh cá thể như: Luật Hợp tác xã năm 2003, Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002, Pháp lệnh 04/2008/PL-UBTVQH12 sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002, Nghị định số 58/2007/NĐ-CP…

Vấn đề Chủ tịch UBND xã S cần giải quyết trong tình huống này là: Xác định việc kê khai địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh cá thể của bà Trần Thu Hà có đúng hay không?

Trong tình huống này, hợp đồng thuê nhà làm trụ sở kinh doanh của chủ hộ kinh doanh cá thể Trần Thu Hà đã hết hạn, bà Hà và ông Nhất là chủ nhà không có thỏa thuận tiếp tục thuê, do đó có thể xác định số nhà 342, đường X, xã S không thuộc quyền sử dụng hợp pháp của hộ kinh doanh cá thể do bà Hà làm chủ hộ. Điều 31 Nghị định số 58/2007/NĐ-CP về vi phạm các quy định về đăng ký trụ sở của hộ kinh doanh quy định phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi đăng ký địa điểm kinh doanh mà không thuộc quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp của mình. Ngoài việc bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định trên, hộ kinh doanh vi phạm còn bị buộc đăng ký cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Thẩm quyền và thủ tục xử lý vi phạm: Căn cứ Điều 28 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002, đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4 Điều 1 Pháp lệnh số 04/2008/PL-UBTVQH12 sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002, việc xử lý vi phạm trong tình huống này thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND xã S. Đồng thời, căn cứ điểm b khoản 1 Điều 31 Nghị định số 58/2007/NĐ-CP, Chủ tịch UBND xã S có quyền ra quyết định xử phạt đối với bà Trần Thu Hà ở mức phạt từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng và yêu cầu bà Hà phải làm thủ tục đăng ký cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo địa điểm kinh doanh mới. Cần lưu ý thực hiện đúng thủ tục về thời hạn ra quyết định xử phạt là 10 ngày, kể từ ngày lập biên bản vi phạm.

Chúc bạn thành công !

guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận