Hỏi về hoá Đơn GTGT bỏ sót tháng trước

0
42
Hóa đơn tự in phải được đăng ký lưu hành
Hóa đơn tự in phải được đăng ký lưu hành

Dạ Xin cho em hỏi? Hoá đơn bỏ xót của tháng 2/2014 thì mình kê khai vào tháng 3/2014 bình thường hay phải kê khai bổ sung vào tháng 2/2014 ạ. Xin tư vấn dùm em

Chúng tôi xin trả lời như sau

Tại Khoản 7 Điều 14 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào:

Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong tháng nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của tháng đó, không phân biệt đã xuất dùng hay còn để trong kho.

a) Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế GTGT đầu vào khi kê khai, khấu trừ còn sót hóa đơn chưa kê khai, khấu trừ thì được kê khai, khấu trừ bổ sung: thời gian để kê khai, khấu trừ bổ sung tối đa là 6 (sáu) tháng, kể từ tháng phát sinh hóa đơn bỏ sót, trừ trường hợp hướng dẫn tại điểm b khoản này”.

Theo đó, việc công ty bạn bỏ sót kê khai hóa đơn tháng 2 thì phải kê khai bổ sung vào tháng 2 chứ không được kê khai gộp vào tháng 3.

Chúc bạn thành công !

LUẬT VIỆT TÍN CỐ VẤN PHÁP LÝ TỐT NHẤT CỦA BẠN

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here