Làm sao để đem TSCĐ của Cơ sở làm TSCĐ của công ty?

0
29

Công ty mình là Công ty TNHH 1 thành viên vốn điều lệ là 20 tỷ. Trước đây Công ty mình là 1 Cơ sở và có 1 số trài sản là máy móc có giá trị là 13 tỷ ( có hóa đơn mang tên cơ sở ).

Nay khi quyết toán Cơ sở cũ thì bên thuế buộc bên mình phải xuất hóa đơn số TSCĐ trên từ Cơ sở qua Công ty và đóng thuế 10% để được mang tài sản qua làm tài sản của công ty.

Xin hỏi luật sư như vậy có đúng không ?

Chúng tôi xin trả lời như sau

Muốn TSCĐ của cơ sở thành TSCĐ của cty thì cty phải mua lại TSCĐ này của cơ sở. Việc mua bán này phải có hóa đơn chứng từ theo quy định pháp luật.

Vì vậy, Muốn TSCĐ của cơ sở thành TSCĐ của cty thì cty phải mua lại TSCĐ này của cơ sở. Cơ sở phải xuất hóa đơn GTGT về việc bán TSCĐ đó cho cty và cơ sở phải đóng 10% thuế GTGT nếu cơ sở không có hóa đơn đầu vào.

Chúc bạn thành công !

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here