Hợp đồng vô hiệu và trọng tài ?

0
36
Tư vấn thay đổi giám đốc công ty của Việt Tín
Tư vấn thay đổi giám đốc công ty của Việt Tín

Câu hỏi của một khách hàng gửi tới chúng tôi như sau:

  1. Nếu hợp đồng kinh doanh thương mại vô hiệu thì điều kiện trọng tài trong hợp đồng đó có vô hiệu không?
  2. Doanh nghiệp vừa nộp đơn tại Tòa án vừa nộp đơn tại Trọng tài được không nếu cả 2 bên không thỏa thuận trước?

Chúng tôi xin trả lời như sau

1. Nếu hợp đồng kinh doanh thương mại vô hiệu thì điều kiện trọng tài trong hợp đồng đó có vô hiệu không?

Thõa thuận trọng tài có thể được lập riêng hoặc chung trong HĐKT. Thõa thuận trọng tài là một thõa thuận độc lập dù được ghi chung trong cùng HĐKT. HĐKT vô hiệu không làm thõa thuận trọng tài vô hiệu.

2. Doanh nghiệp vừa nộp đơn tại Tòa án vừa  nộp đơn tại Trọng tài được không nếu cả 2 bên không thỏa thuận trước? 

Trường hợp vừa nộp đơn tại TA vừa nộp đơn tại trọng tài sẽ không thể có tình huống này trong thực tế vì người nộp đơn sẽ lựa chon nộp đơn tại nơi có lợi nhất.

Giả sử tình huống này xãy ra thì trọng tài sẽ không thụ lý do không có thõa thuận trọng tài nên trọng tài không có thẩm quyền.

Chúc bạn thành công !

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here