Hỏi: mua phần vốn góp trong công ty liên doanh?

Công ty Liên Doanh Nhôm Việt Nhật có một số vấn đề liên quan đến việc mua phần vốn góp trong công ty liên doanh  như sau:

1/ Việc thanh toán chuyển nhượng phần vốn góp của nước ngoài ( Nhật Bản ) cho phía nước ngoài khác ( Thuỵ Điển ) có thể thực hiện ở nước ngoài được không? Nếu việc thanh toán bắt buộc phải thực hiện tại Việt Nam thì có phải thông qua tài khoản vốn chuyên dùng tại Công ty Liên Doanh Nhôm Việt Nhật hay không? Hay là các bên nước ngoài này mở tài khoản chuyên dùng của họ để thanh toán lẫn nhau.

2/ Khi phía nước ngoài Thuỵ Điển chuyển tiền bằng ngoại tệ (USD) để thanh toán cho phía Nhật Bản thì có phải chuyển sang VND không?

Cảm ơn anh chị !

1/ Theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 131/2010/TT-BTC thì điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài (tổ chức, cá nhân) khi tham gia góp vốn, mua cổ phần trong doanh nghiệp Việt Nam là có tài khoản vốn đầu tư mở tại ngân hàng thương mại tại Việt Nam. Mọi hoạt động mua, bán cổ phần, chuyển nhượng vốn góp, thu và sử dụng cổ tức, lợi nhuận được chia, chuyển tiền ra nước ngoài và các hoạt động khác liên quan đến đầu từ vào doanh nghiệp Việt Nam đều thông qua tài khoản này.

Do vậy, việc thanh toán chuyển nhượng và thủ tục chuyển nhượng phần vốn góp giữa các bên trong Công ty phải thực hiện tại Việt Nam và thông qua tài khoản vốn đầu tư mở tại ngân hàng thương mại Việt Nam, không phải thông qua tài khoản vốn chuyên dùng tại Công ty.

Trường hợp hoạt động chuyển nhượng vốn của nhà đầu tư nước ngoài có phát sinh thu nhập thì bên nhận chuyển nhượng có trách nhiệm xác định, kê khai, khấu trừ và nộp thay tổ chức nước ngoài theo hướng dẫn tại điểm 3.2 phần E Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành về thuế thu nhập doanh nghiệp.

2/ Về phía nước ngoài Thụy Điển (bên nhận chuyển nhượng) thanh toán chuyển tiền cho phía Nhật Bản (bên chuyển nhượng) thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành về quản lý ngoại hối.

Chúc bạn thành công !

Subscribe
Nhận thông báo
guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận