Hợp đồng cầm cố tài sản

0
395

Cầm cố tài sản là việc một bên giao tài sản thuộc quyền sở hữu của mình cho bên kia để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự, quy định pháp luật và các phân tích liên quan đến vấn đề cầm cố tài sản.

Qua đó các bên có thể lập hợp đồng thành văn bản để xác nhận quyền lợi và nghĩa vụ của mình và đối phương.

Mời quý khách tham khảo mẫu hợp đồng cầm cố tài sản dưới đây.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here