Hợp đồng chuyển giao công nghệ

0
6

Hợp đồng chuyển giao công nghệ là hợp đồng sử dụng khi một bên chuyển giao cho bên kia quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng một phần hoặc toàn bộ công nghệ về một lĩnh vực nào đó.

Luật Việt Tín mời quý vỵ tham khảo mẫu Hợp đồng chuyển giao công nghệ dưới đây.

Hợp đồng chuyển giao công nghệ
Đánh giá bài viết

Gửi Bình Luận

avatar