HỢP TÁC XÃ CÓ ĐƯỢC PHÉP THÀNH LẬP CHI NHÁNH KHÔNG?

Bạn cho tôi hỏi hợp tác xã có thành lập được chi nhánh hay không? Nếu được thì trình tự, thủ tục thành lập như thế nào? Có bắt buộc phải có tên hợp tác xã trên đăng ký hoạt động của chi nhánh hay không?

Căn cứ vào quy định tại Khoản 1 Điều 16 Nghị Định 193/2013/ NĐ – CP :

“Điều 16. Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

  1. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tiến hành đăng ký tại cơ quan đăng ký hợp tác xã nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.”

Do đó, Hợp tác xã được quyền thành lập chi nhánh hoạt động theo quy định của pháp luật. Cơ quan cấp phép là Phòng tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp Huyện nơi hợp tác xã có trụ sở chính.

Hồ sơ thành lập chi nhánh của hợp tác xã gồm có:

  • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của hợp tác xã.
  • Nghị quyết của hội đồng thành viên về việc thành lập chi nhánh của hợp tác xã.
  • Quyết định bổ nhiệm trưởng chi nhánh.

Căn cứ vào quy định tại Khoản 3, Điều 7, Nghị Định 193/2016/NĐ – CP:

“Điều 7. Tên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

..

  1. Tên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phải được viết hoặc gắn tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Tên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phải được in hoặc viết trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phát hành.”

Theo đó, Thành lập chi nhánh hợp tác xã phải gắn tên của hợp tác xã đã được cấp phép.

Quý khách hàng có thắc mắc gì vui lòng liên hệ để được tư vấn cụ thể !

guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận