Chế độ hưởng Bảo hiểm xã hội một lần

Ngày 22 tháng 06 năm 2015, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 93/2015/QH13 quy định về việc thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động.

Theo đó, Người lao động được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội để đủ điều kiện hưởng lương hưu nhằm bảo đảm cuộc sống khi hết tuổi lao động.

Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sau một năm nghỉ việc, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sau một năm không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội khi có yêu cầu thì được nhận bảo hiểm xã hội một lần.

Như vậy, có 2 sự lựa chọn cho người lao động sau 1 năm không còn tham gia bảo hiểm xã hội là hưởng bảo hiểm hàng tháng hoặc hưởng bảo hiểm 1 lần.

Nghị quyết này sẽ được áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2016

guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận