Kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia

0
29

Luật đất đai năm 2013 do Quốc hội ban hành quy định về nội dung và căn cứ lập kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia như sau:

Căn cứ lập kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia:

  • Quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia;
  • Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm và hàng năm của cả nước;
  • Nhu cầu sử dụng đất 5 năm của các ngành, lĩnh vực;
  • Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia kỳ trước;
  • Khả năng đầu tư, huy động nguồn lực để thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

ke hoach su dung dat quoc gia

Nội dung kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia:

  • Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia kỳ trước;
  • Xác định diện tích các loại đất trong kỳ kế hoạch sử dụng đất 5 năm;
  • Kế hoạch sử dụng đất 5 năm cho từng đơn vị hành chính cấp tỉnh và vùng kinh tế – xã hội;
  • Giải pháp thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

Luật đất đai năm 2013 có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2014.

 

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here