Kê khai thuế và những điểm cần chú ý

0
57

Chúng tôi vừa có được thông tin hay cho các doanh nghiệp tham khảo về thuế và kê khai thuế và hy vọng thông tin có ích cho các doanh nghiệp mới thành lập tham khảo thêm.

1. Một số quy định mới của chính sách thuế bắt đầu có hiệu lực năm 2013, sẽ tác động đáng kể đến hoạt động của Doanh nghiệp. Để giảm thiểu rủi ro trong quá trình tuân thủ nghĩa vụ thuế, các Doanh nghiệp cần lưu ý những vấn đề gì? ông Phan Vũ Hoàng, Giám đốc Tư vấn thuế, Deloitte Việt Nam cho biết:

Năm 2013, Luật Quản lý thuế sửa đổi có hiệu lực với nhiều nội dung mới. Theo ông, đâu là những điểm Doanh nghiệp cần lưu ý?

Luật Quản lý thuế sửa đổi bắt đầu có hiệu lực từ 1/7/2013. Nguyên tắc đáng chú ý nhất của Luật là DN nào tuân thủ tốt quy định về thuế, sẽ có nhiều thuận lợi, còn DN nào tuân thủ không tốt, thì rủi ro và chi phí thuế sẽ tăng cao hơn nhiều so với hiện nay. Cụ thể, nếu DN chậm nộp thuế không quá 90 ngày so với thời hạn quy định, thì mức phạt chậm nộp là 0,05%/ngày, bằng với mức hiện tại (ngoài yêu cầu lũy tiến), nhưng nếu nộp quá thời hạn từ 90 ngày trở lên, thì mức phạt là 0,07%/ngày. Ngoài ra, mức phạt do kê khai sai, khai thiếu thuế sẽ tăng từ 10% lên 20%/ngày.

Một điểm mà nhiều DN đang quan tâm là thời hạn nộp thuế nhập khẩu đối với nguyên vật liệu nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu. Theo Luật hiện hành, DN được ân hạn nộp thuế nhập khẩu trong vòng 275 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan. Trong Luật sửa đổi, thời gian ân hạn 275 ngày tuy vẫn được giữ lại, nhưng DN muốn được hưởng ân hạn phải đảm bảo bốn điều kiện: DN có cơ sở sản xuất hàng xuất khẩu ở Việt Nam; có hoạt động xuất nhập khẩu ít nhất 2 năm liên tục đến ngày đăng ký tờ khai hải quan mà không có hành vi gian lận thương mại, trốn thuế, nợ thuế quá hạn; tuân thủ pháp luật kế toán, thống kê; thực hiện thanh toán qua ngân hàng. Việc ràng buộc các điều kiện như vậy sẽ làm tăng tính cạnh tranh hơn cho các DN thực hiện tốt và tuân thủ các quy định về kế toán, thuế và hải quan. Theo đó, sẽ hướng các DN tới môi trường kinh doanh “sạch”, tăng tính minh bạch trên số liệu kế toán, báo cáo tài chính, góp phần nâng cao uy tín kinh doanh trên thương trường.

Theo quy định hiện hành, cơ quan thuế có thể truy thu thuế vô thời hạn, nhưng theo Luật Quản lý thuế sửa đổi, thời hiệu này là 10 năm nếu DN có đăng ký thuế, bằng với số năm mà DN phải lưu giữ sổ sách kế toán.

Theo ông, muốn giảm thiểu rủi ro trong kỳ quyết toán thuế năm 2012 sắp bắt đầu, DN cần lưu tâm những gì?

Năm 2012 có rất nhiều quy định mới về thuế, như Thông tư 06 về thuế GTGT, Thông tư 60 về thuế nhà thầu, Thông tư 123 về thuế thu nhập DN (TNDN)…, cũng như rất nhiều văn bản hướng dẫn quan trọng. Tuy nhiên, DN cần lưu ý những vấn đề mới dưới đây khi chuẩn bị bước vào kỳ quyết toán thuế 2012.

Về thuế TNDN: DN phải thông báo với cơ quan thuế về định mức chính của những sản phẩm chủ yếu trong 3 tháng đầu năm, hoặc trong 3 tháng kể từ khi đi vào sản xuất. Nếu không thông báo đúng hạn, thì khi thanh, kiểm tra, cơ quan thuế có quyền ấn định chi phí nguyên vật liệu, hàng hóa. Khi quyết toán thuế năm 2012 cũng cần lưu ý, toàn bộ số dư từ dự phòng trợ cấp mất việc làm cuối năm 2011 phải được hoàn nhập vào thu nhập khác.

Thuế nhà thầu nước ngoài: DN cần đặc biệt lưu ý rà soát các hợp đồng ký với bên nước ngoài và các khoản thanh toán cho bên nước ngoài. Có rất nhiều trường hợp, lẽ ra DN Việt Nam phải khấu trừ thuế nhà thầu, nhưng lại chưa khấu trừ. Chẳng hạn, các hợp đồng cung cấp máy móc, thiết bị có các dịch vụ đi kèm miễn phí cũng sẽ phải chịu thuế nhà thầu theo Thông tư 60 mới ban hành.

Thuế GTGT: DN cần lưu ý trường hợp xuất khẩu dịch vụ ra nước ngoài, cần yêu cầu bên nước ngoài xác nhận không có cơ sở thường trú để được hưởng thuế suất 0%. Tuy nhiên, việc xác định bên nước ngoài có cơ sở thường trú hay không là phức tạp, vì trong một số trường hợp, khi DN Việt Nam thực hiện dịch vụ cho bên nước ngoài, thì chính DN Việt Nam có thể tạo ra một cơ sở thường trú của bên nước ngoài ở Việt Nam theo một số hướng dẫn gần đây của Tổng cục Thuế và các cục thuế địa phương.

Theo ông, trong bối cảnh khó khăn hiện tại, DN cần làm gì để giảm thiểu những tác động không mong muốn trong quá trình chấp hành nghĩa vụ thuế?

Thuế là một loại chi phí quan trọng đối với hoạt động của DN. Giống như những loại chi phí khác, DN luôn muốn chi phí thuế càng thấp càng tốt nếu có thể. Tuy nhiên, thuế là một loại chi phí đặc biệt, vì việc giảm thiểu chi phí thuế không thuộc quyền kiểm soát của DN. Do vậy, việc tiết kiệm chi phí thuế phải đảm bảo tuân thủ đúng quy định, nếu không DN sẽ bị phát sinh thêm các chi phí thuế do bị truy thu, phạt chậm nộp, phạt kê khai thiếu, phạt trốn thuế… Đây là những chi phí rất lớn và phát sinh ngoài dự kiến, ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của DN. Đặc biệt, với những nội dung sửa đổi của Luật Quản lý thuế, trong năm tới, phần chi phí phạt thuế sẽ làm tăng thêm gánh nặng, nếu DN không quan tâm tới tuân thủ các quy định.

Các quy định về thuế và hải quan của Việt Nam đang trong quá trình cải cách, nên thường xuyên được cập nhật và đổi mới. Điều này, ngoài mang lại điều kiện thông thoáng hơn cho DN, còn tạo ra những thách thức không nhỏ với DN khi thực thi. Nếu DN hiểu rõ các quy định thuế để tuân thủ đúng, đồng thời có chiến lược vận dụng đúng đắn các kế hoạch thuế, sẽ giúp DN tối ưu hóa thuế với việc giảm thiểu rủi ro bị truy thu và phạt thuế, đảm bảo chi phí thuế ở mức hợp lý, mà vẫn tuân thủ đúng quy định pháp luật. Điều này rất quan trọng trong giai đoạn kinh tế khó khăn như hiện nay.

2. Thời hạn nộp thuế xuất nhập khẩu – Luật thuế 2013.

Điều 42 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 42. Thời hạn nộp thuế

1. Trường hợp người nộp thuế tính thuế, thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế.

2. Trường hợp cơ quan thuế tính thuế hoặc ấn định thuế, thời hạn nộp thuế là thời hạn ghi trên thông báo của cơ quan thuế.
Đối với các khoản thu từ đất đai, lệ phí trước bạ thì thời hạn nộp thuế theo quy định của Chính phủ và pháp luật có liên quan.

3. Thời hạn nộp thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được quy định như sau:
a) Hàng hóa là nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu, thời hạn nộp thuế tối đa là 275 (hai trăm bảy mươi lăm) ngày, kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan nếu doanh nghiệp đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:
– Có cơ sở sản xuất hàng xuất khẩu trên lãnh thổ Việt Nam;
– Có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu trong thời gian ít nhất hai năm liên tục tính đến ngày đăng ký tờ khai hải quan mà không có hành vi gian lận thương mại, trốn thuế; nợ tiền thuế quá hạn, tiền chậm nộp, tiền phạt;
– Tuân thủ pháp luật về kế toán, thống kê;
– Thực hiện thanh toán qua ngân hàng theo quy định của pháp luật.
Trường hợp không đáp ứng các điều kiện nêu trên nhưng được tổ chức tín dụng bảo lãnh số thuế phải nộp thì thời hạn nộp thuế theo thời hạn bảo lãnh, nhưng không quá hai trăm bảy mươi lăm ngày, kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan và không phải nộp tiền chậm nộp trong thời hạn bảo lãnh.
Trường hợp không đáp ứng các điều kiện nêu trên hoặc không được tổ chức tín dụng bảo lãnh thì phải nộp thuế trước khi được thông quan hoặc giải phóng hàng hóa;

b) Hàng hóa kinh doanh tạm nhập, tái xuất phải nộp thuế trước khi hoàn thành thủ tục hải quan tạm nhập khẩu hàng hóa.
Trường hợp được tổ chức tín dụng bảo lãnh số thuế phải nộp thì thời hạn nộp thuế theo thời hạn bảo lãnh nhưng không quá mười lăm ngày, kể từ ngày hết thời hạn tạm nhập, tái xuất và không phải nộp tiền chậm nộp trong thời hạn bảo lãnh;

c) Hàng hóa không thuộc điểm a và điểm b khoản này thì phải nộp thuế trước khi thông quan hoặc giải phóng hàng hóa.
Trường hợp được tổ chức tín dụng bảo lãnh số thuế phải nộp thì được thông quan hoặc giải phóng hàng hóa nhưng phải nộp tiền chậm nộp kể từ ngày được thông quan hoặc giải phóng hàng hóa đến ngày nộp thuế theo quy định tại Điều 106 của Luật này. Thời hạn bảo lãnh tối đa là ba mươi ngày, kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan;

d) Các trường hợp đã được tổ chức tín dụng bảo lãnh nhưng hết thời hạn bảo lãnh mà người nộp thuế chưa nộp thuế và tiền chậm nộp (nếu có), thì tổ chức nhận bảo lãnh có trách nhiệm nộp đủ thuế và tiền chậm nộp thay cho người nộp thuế.”

Sưu tầm !

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here