Khoản thuế cần nộp khi bán doanh nghiệp tư nhân

0
861
Khoản thuế cần nộp khi bán doanh nghiệp tư nhân
Khoản thuế cần nộp khi bán doanh nghiệp tư nhân

Một bạn đọc giấu tên gửi câu hỏi cho Việt Tín hỏi về những loại thuế cần đóng khi bán doanh nghiệp tư nhân. Việt Tín xin phúc đáp câu hỏi của bạn như sau:

Trường hợp bán/chuyển nhượng lại doanh nghiệp tư nhân thì chủ doanh nghiệp phải chịu thuế thu nhập cá nhân theo Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2007 (điều 3-thu nhập chịu thuế, trừ thu nhập được miễn thuế quy định tại điều 4), cụ thể:

Thu nhập từ hoạt động kinh doanh gồm có thu nhập từ hoạt động hành nghề kinh doanh độc lập có giấy phép/chứng chỉ hành nghề của cá nhân theo quy định pháp luật; thi nhập từ sản xuất kinh doanh dịch vụ hàng hóa.

Thu nhập từ tiền công, tiền lương, tiền thưởng gồm: tiền công, tiền lương, các khoản có tính chất tiền công, tiền lương khác. Các khoản trợ cấp phụ cấp theo quy định của pháp luật.Tiền thù lao dưới các hình thức; tiền từ tham gia hiệp hội kinh doanh, ban kiểm soát, hội đồng quản trị, hội đồng quản lý và các tổ chức. Các khoản lợi ích khác mà chủ doanh nghiệp nhận được bằng tiền/ không bằng tiền.

Khoản thuế cần nộp khi bán doanh nghiệp tư nhân
Khoản thuế cần nộp khi bán doanh nghiệp tư nhân

Thu nhập từ đầu tư vốn: tiền lãi cho vay, lợi tức cổ phần, đầu tư dưới các hình thức

Thu nhập từ chuyển nhượng vốn: Chuyển nhượng phần vốn trong tổ chức kinh tế; chuyển nhượng chứng khoán; chuyển nhượng vốn dưới các hình thức khác.

Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản: chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; chuyển nhượng quyền sử hữu, sử dụng nhà ở; thu nhập từ chuyền nhượng quyền sở hữu/sử dụng nhà ở; thu nhập từ chuyển nhượng quyền thuê mặt nước, thuê đất; các khoản thu nhập khác từ chuyển nhượng bất động sản.

Thu nhập từ trúng thưởng: xổ số, khuyến mại, cá cược, casino, trò chơi, cuộc thi, các hình thức trúng thưởng khác.

Thu nhập từ bản quyền, chuyển nhượng quyền thương mại :chuyển giao, chuyển nhượng quyền sử dụng các đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ; chuyển giao công nghệ.

Thu nhập từ việc nhận thừa kế, nhận quà: chứng khoán, vốn trong các tổ chức  kinh tế, bất động sản, cơ sở kinh doanh, tài sản khác cần đăng ký sở hữu/sử dụng.

Việt Tín đã từng giải đáp thắc mắc về thuế thu nhập cá nhân (https://viettinlaw.com/giai-quyet-cac-vuong-mac-cua-doanh-nghiep-ve-thue-thu-nhap-ca-nhan.html). Nếu cần tư vấn thêm hãy liên hệ:

Hotline: 0945 292 808 – 0978 635 623
Tư vấn 1: (024)320.50.777 – (024)320.60.777
Tư vấn 2: (024)320.70.777 – (024)320.10.777
Email: luatviettin@gmail.com