LÃI XUẤT CHO VAY HIỆN NAY ĐƯỢC QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO?

Tôi đang dự kiến thế chấp mảnh đất ở quê để đầu tư kinh doanh. Cho tôi hỏi mức lãi suất hiện nay được quy định như thế nào?

Tại  Điều 13 Thông tư 39/2016/TT-NHNN Quy định:

  • Tổ chức tin dụng và khách hàng có quyền thỏa thuận về lãi xuất cho vay theo cung cầu của thị trường nhưng không được vượt quá mức lãi xuất ngân hàng nhà nước quy định.
  • Tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận về mức lãi xuất cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam nhưng không vượt quá mức lãi xuất tối đa do thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam quyết định qua từng thời kỳ.
  • Nội dung thỏa thuận về lãi suất cho vay bao gồm mức lãi suất cho vay và phương pháp tính lãi đối với khoản vay. Trường hợp mức lãi suất cho vay không quy đổi theo tỷ lệ %/năm và/hoặc không áp dụng phương pháp tính lãi theo số dư nợ cho vay thực tế, thời gian duy trì số dư nợ gốc thực tế đó, thì trong thỏa thuận cho vay phải có nội dung về mức lãi suất quy đổi theo tỷ lệ %/năm (một năm là ba trăm sáu mươi lăm ngày) tính theo số dư nợ cho vay thực tế và thời gian duy trì số dư nợ cho vay thực tế đó.
  • Việc thỏa thuận cho vay phải được lập thành văn bản và có ghi rõ các nội dung: Bên cho vay và bên vay, số tiền, lãi xuất, xử lý nợ quá hạn…

Trên đây là một số thông tin liên quan đến việc lãi xuất giữa các tổ chức tín dụng và bên vay. Bạn có thể tham khảo khi ký kết các hợp đồng vay tín dụng với ngân hàng hoặc công ty tín dụng khác.

Quý khách hàng có thắc mắc gì vui lòng liên hệ lại để được tư vấn cụ thể !

guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận