Dịch vụ tư vấn làm sổ hộ khẩu

0
833
Mẫu sổ hộ khẩu
Mẫu sổ hộ khẩu

Việt Tín chúng tôi có chuyên viên chuyên cung cấp dịch vụ làm sổ hộ khẩu. Sau đây chúng tôi xin chia sẻ các thông tin về dịch vụ làm sổ hộ khẩu và hy vọng được hợp tác với các bạn trong thời gian sớm nhất.

Sổ hộ khẩu là gì?
Điều kiện để làm sổ hộ khẩu thành phố
Thủ tục cấp mới sổ hộ khẩu
Thủ tục xin đổi và cấp lại sổ hộ khẩu
Thủ tục làm lại sổ hộ khẩu đã mất
Thủ tục tách sổ hộ khẩu
Thủ tục nhập hộ khẩu
Chuyển, làm sổ hộ khẩu thành phố

Thẩm quyền cấp sổ hộ khẩu

Trong hồ sơ đăng ký thường trú, cơ quan có thẩm quyền yêu cầu bạn phải cung cấp giấy chuyển hộ khẩu, được quy định tại khoản 3 Điều 28 Luật Cư trú 2006 như sau:

3. Thẩm quyền cấp giấy chuyển hộ khẩu được quy định như sau:

a) Trưởng Công an xã, thị trấn cấp giấy chuyển hộ khẩu cho trường hợp quy định tại điểm a khoản 2 Điều này;

b) Trưởng Công an huyện, quận, thị xã của thành phố trực thuộc trung ương, Trưởng Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh cấp giấy chuyển hộ khẩu cho trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều này.

4. Hồ sơ cấp giấy chuyển hộ khẩu bao gồm sổ hộ khẩu và phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu.

5. Trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền phải cấp giấy chuyển hộ khẩu cho công dân.

Trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày nhận được thông báo tiếp nhận của cơ quan quản lý cư trú nơi công dân chuyển hộ khẩu đến, Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi có người chuyển đi phải chuyển hồ sơ đăng ký, quản lý hộ khẩu cho Công an cùng cấp nơi người đó chuyển đến.

6. Công dân thuộc một trong các trường hợp sau đây không phải cấp giấy chuyển hộ khẩu:

a) Chuyển đi trong phạm vi xã, thị trấn của huyện thuộc tỉnh; chuyển đi trong cùng một huyện, quận, thị xã của thành phố trực thuộc trung ương; chuyển đi trong cùng một thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

b) Học sinh, sinh viên, học viên học tại nhà trường và cơ sở giáo dục khác;

c) Đi làm nghĩa vụ quân sự, phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân;

d) Được tuyển dụng vào Quân đội nhân dân, Công an nhân dân ở tập trung trong doanh trại hoặc nhà ở tập thể;

đ) Chấp hành hình phạt tù; chấp hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh, cơ sở cai nghiện ma tuý bắt buộc, quản chế.

Phiếu báo thay đổi nhân khẩu

              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM        Mẫu HK 02

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————

PHIẾU BÁO THAY ĐỔI HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU

Kính gửi: ………………………………………………………..…………………………………………………………

Họ và tên người báo: (*)……………………………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện nay: ………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………… Điện thoại: ………………………………….

Quan hệ với chủ hộ: (*)………………………………………………………………………………………..

Họ và tên chủ hộ: ……………………………… Sổ hộ khẩu số: ……………………………

Chỗ ở hiện nay: …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… Điện thoại: ………………………………..

NỘI DUNG THAY ĐỔI:

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

……….., ngày …… tháng ….. năm ……….

Ý KIẾN CỦA CHỦ HỘ

(Ghi rõ nội dung, ký và ghi rõ họ tên)

……….., ngày …… tháng ….. năm ……….

NGƯỜI VIẾT BÁO CÁO

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Mẫu bản khai nhân khẩu

      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     mẫu HK 01

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN KHAI NHÂN KHẨU

(Dùng cho người từ đủ 14 tuổi trở lên)

1. Họ và tên khai sinh: (*) …………………………………………………… 2. Giới tính:….

3. Họ và tên gọi khác (nếu có): ……………………………………………………………………….

4. Sinh ngày ………. /……… / …………. 5. Nơi sinh: ……………………………………………..

6. Quê quán: (2) ……………………………………………………………………………………………….

7. Dân tộc: …………… 8. Tôn giáo: …………. 9. CMND/ Hộ chiếu số: ……………..

10. Nơi thường trú: …………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………..

11. Chổ ở hiện nay: …………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

12. Trình độ học vấn: (3) … … … .13. Trình độ chuyên môn: (4) ………………………………..

14. Biết tiếng dân tộc ít người: ……………… 15. Biết ngoại ngữ: ………………………

16. Nghề nghiệp, chức vụ, nơi làm việc hiện nay: ……………………………………………….

17. Từ đủ 14 tuổi trở lên đến nay ở đâu, làm gì:………………………………………………….

TỪ THÁNG, NĂM ĐẾN THÁNG, NĂM

CHỖ Ở

(Ghi rõ số nhà, đường phố; xóm, ấp, bản, xã/ phường/ thị trấn; quận/ huyện; tỉnh/ thành phố. Nếu ở nước ngoài thì ghi tên nước)

NGHỀ NGHIỆP, NƠI LÀM VIỆC

 

18. Tiền án:

BỊ BẮT NGÀY

TỘI DANH, ÁN PHẠT

19. Quan hệ gia đình: (Bố, mẹ; anh, chị, em ruột; vợ/ chồng, con)

 

TT HỌ VÀ TÊN SINH NĂM Quan hệ Nghề nghiệp CHỔ Ở HIỆN NAY (6)
Nam Nữ

 

……………., ngày ……. tháng ……. năm ………..

NGƯỜI KHAI HOẶC VIẾT HỘ

(Cam đoan; ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

Dịch vụ làm sổ hộ khẩu thành phố

Để có trên tay cuốn sổ hộ khẩu thành phố là việc làm rất khó đối với các bạn, với nhiều năm kinh nghiệm của mình, Việt Tín cam kết về chất lượng cũng như giá cả của dịch vụ, nếu bạn muốn chuyển hộ khẩu tới các thành phố lớn bao gồm thành phố Hà NộiThành phố Hồ Chí Minh đừng chần chừ liên hệ tới Việt Tín để được tư vấn hoàn toàn miễn phí !

Dịch vụ tư vấn làm sổ hộ khẩu
1 (20%) 1 vote

Gửi Bình Luận