Loại bỏ 4500 điều kiện kinh doanh cản trở doanh nghiệp phát triển

Loại bỏ 4500 điều kiện kinh doanh cản trở doanh nghiệp phát triển. Đó là kết quả đạt được sau 3 năm thực hiện dự án Hỗ trợ tái cơ cấu kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam (Dự án RCV). Con số này được báo cáo trong Hội nghị tổng kết dự án RCV vừa tổ chức tại Hà Nội ngày 23/06 vừa qua. Như vậy, con số này chứng tỏ sự nỗ lực tích cực của RCV và các bộ, ngành trong việc rà soát để loại bỏ các điều kiện kinh doanh gây cản trở hoạt động, sự phát triển của doanh nghiệp.

Loại bỏ 4500 điều kiện kinh doanh
Loại bỏ 4500 điều kiện kinh doanh

Dự án RCV – Dự án Hỗ trợ tái cơ cấu kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam là dự án được xây dựng với mục đích hỗ trợ thực hiện một số nội dung của Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, năng lực cạnh tranh giai đoạn 2013-2020 của Chính phủ.

Dự án RCV hướng tới hỗ trợ thực hiện các mục tiêu: Thúc đẩy năng suất lao động, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập; nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; nâng cao tính minh bạch các quy định kinh doanh, giảm tham nhũng. Mục đích nhằm tái cơ cấu kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo lộ trình để tới năm 2020 hình thành cơ bản mô hình tăng trưởng kinh tế chiều sâu, chất lượng tăng trưởng đảm bảo, nâng cao hiệu quả, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

RCV hỗ trợ loại bỏ hơn 4500 điều kiện kinh doanh

Cố vấn chính sách cấp cao của RCV-ông Raymond Mallon cho biết, dự án này đã mang lại hiệu quả tích cực cho doanh nghiệp, người tiêu dùng và cả nông dân Biệt Nam. Nhờ những kiến nghị sửa đổi mà RCV tư vấn trong Luật Doanh Nghiệp (sửa đổi) và Luật Đầu Tư (sửa đổi) mà doanh nghiệp Việt Nam đã có nhiều thuận lợi hơn khi hoạt động và phát triển, giảm chi phí và thời gian đáng kể khi thành lập doanh nghiệp.

Các cuộc rà soát điều kiện kinh doanh mà RCV hỗ trợ cũng góp phần không nhỏ giúp Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất loại bỏ hàng nghìn điều kiện kinh doanh cản trở hoạt động và sự phát triển của doanh nghiệp. Dẫn chứng tiêu biểu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất xóa bỏ 3.299 điều kiện kinh doanh; Năm 2016 lại tiếp tục đề nghị giảm số lượng ngành nghề kinh doanh có điều kiệm từ 267 ngành nghề xuống còn 23 ngành nghề. Tới thời điểm hiện tại, đã có 4.500 điều kiện kinh doanh đã được bãi bỏ thông qua các cuộc rà soát.

Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM)-ông Nguyễn Đình Cung ghi nhận, RCV có nhiều đóng góp, hỗ trợ quan trọng trong quá trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư soạn thảo Luật Doanh Nghiệp và Luật Đầu Tư, đồng hành tích cực cùng các bộ ngành rà soát loại bỏ các điều kiện kinh doanh gây khó dễ, cản trở cho doanh nghiệp. RCV cũng đạt được nhiều thành tựu trong hỗ trợ tái cơ cấu nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, Chính phủ đã lắng nghe và tiếp nhận những kiến nghị của RCV vì mục tiêu xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi.

Tích cực rà soát loại bỏ những điều kiện không hợp lý

Báo cáo “Điều kiện kinh doanh 2017” của RCV về thống kê, đánh giá, rà soát hiện trạng điều kiện kinh doanh thì hiện nay có 5 dịch vụ, 7 ngành nghề, 19 hàng hóa có tên trong danh sách cấm kinh doanh; 1 dịch vụ và 7 hàng hóa bị hạn chế kinh doanh; 12 ngành nghề chỉ doanh nghiệp nhà nước được phép kinh doanh. Có 243 ngành nghề, 23 hàng hóa, 69 dịch vụ kinh doanh có điều kiện, tuy nhiên lại có hàng trăm các điều kiện khác nhau, các tiêu chí xác định điều kiện không rõ ràng, cấu trúc phức tạp. Chính vì thế, theo RCV, còn nhiều việc phải làm để hỗ thực hiện tốt dự án này hơn nữa.

Trong báo cáo cũng đánh giá rằng, cần loại bỏ mạnh mẽ các quy định gia tăng chi phí, tạo rủi ro, hạn chế cạnh tranh để giảm gánh nặng cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, cần đào tạo nâng cao năng lực, xây dựng chính sách cho các bộ ngành có liên quan, thay đổi tư duy quản lý, xóa bỏ sự can thiệp vào thị trường của nhà nước, nên có cơ quan độc lập để thực hiện rà soát, loại bỏ các quy định, điều kiện kinh doanh không hợp lý.

Subscribe
Nhận thông báo
guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận