MỘT NGƯỜI ĐỒNG THỜI LÀ GIÁM ĐỐC CỦA NHIỀU CHI NHÁNH CÓ ĐƯỢC KHÔNG?

Tôi dự kiến thành lập thêm chi nhánh tại tỉnh Bắc Ninh do công ty tôi mở thêm cửa hàng trưng bày sản phẩm ở đó. Nhưng nhiều chi nhánh được mở rồi nên nhân sự không đủ; tôi muốn hỏi một người có thể là giám đốc của nhiều chi nhánh được không? Công ty có thể tư vấn giúp tôi để hoàn thiện thủ tục.

Một người đồng thời là giám đốc của nhiều chi nhánh có được không?

Khoản 1 Điều 44 Luật Doanh Nghiệp có quy định:

“Điều 44. Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp

  1. Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, bao gồm cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.
  2. Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó. Văn phòng đại diện không thực hiện chức năng kinh doanh của doanh nghiệp.
  3. Địa điểm kinh doanh là nơi doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể.”

Do đó, Pháp luật Việt Nam không có quy định nào hạn chế về việc một người có thể làm giám đốc của nhiều Chi nhánh. Người đại diện theo pháp luật của công ty có thể ủy quyền cho một người là giám đốc của tất cả các chi nhánh.

Hồ sơ thành lập chi nhánh của công ty:

  • Thông báo thành lập chi nhánh.
  • Quyết định thành lập chi nhánh.
  • Bản sao đăng ký kinh doanh của công ty mẹ.

Sau khi có đăng ký hoạt động của chi nhánh doanh nghiệp khắc con dấu theo mong muốn của mình. Thực hiện hoạt động theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Quý khách hàng có thắc mắc gì vui lòng liên hệ lại để được tư vấn cụ thể !

 

Subscribe
Nhận thông báo
guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận