MỘT SỐ VẤN ĐỀ KIỂM NGHIỆM THỰC PHẨM DOANH NGHIỆP CẦN BIẾT

Kiểm nghiệm thực phẩm luôn là vấn đề được rất nhiều người quan tâm hiện nay. Đặc biệt từ khi nhà nước thông qua luật mới về an toàn thực phẩm; Quy định cho phép các doanh nghiệp tự công bố tự chịu trách nhiệm đối với một số dòng sản phẩm. Vậy Kiểm nghiệm sản phẩm là gì? Điều kiện để thành lập cơ sở kiểm nghiệm sản phẩm là gì?

1.Kiểm nghiệm sản phẩm:

  • Kiểm nghiệm thực phẩm là việc thực hiện một hoặc các hoạt động thử nghiệm, đánh giá sự phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn tương ứng đối với thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, chất bổ sung vào thực phẩm, bao gói, dụng cụ, vật liệu chứa đựng thực phẩm.

2.Điều kiện để thành lập cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm:

  • Có tư cách pháp nhân: Được thành lập theo quy định của pháp luật; có chức năng kiểm nghiệm thực phẩm hoặc Quyết định giao nhiệm vụ của các cơ quan có thẩm quyền.
  • Có hồ sơ năng lực:

+ Hệ thống quản lý chất lượng đáp ứng Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 17025: 2007 hoặc Tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025:2005.

+ Có ít nhất hai (02) kiểm nghiệm viên là cán bộ kỹ thuật có trình độ đại học phù hợp với lĩnh vực đăng ký chỉ định được đào tạo và có kinh nghiệm thực tế về kiểm nghiệm trong cùng lĩnh vực từ ba (03) năm trở lên.

+ Các phương pháp thử được cập nhật và xác nhận giá trị sử dụng, năng lực phân tích/kiểm nghiệm các chỉ tiêu/phép thử đăng ký chỉ định đáp ứng quy định hoặc quy chuẩn kỹ thuật tương ứng và các yêu cầu khác có liên quan theo quy định của Bộ quản lý ngành.

+ Kết quả thử nghiệm thành thạo hoặc so sánh liên phòng đạt yêu cầu đối với ít nhất một chỉ tiêu/phép thử đăng ký chỉ định.

Như vậy, kiểm nghiệm thực phẩm là việc thực hiện một hoặc các hoạt động thử nghiệm, đánh giá sự phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn tương ứng đối với thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, chất bổ sung vào thực phẩm, bao gói, dụng cụ, vật liệu chứa đựng thực phẩm. Đối với cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm khi hoạt động phải đáp ứng các yêu cầu, điều kiện và trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Có thắc mắc gì Quý khách hàng vui lòng liên hệ qua số 0978 635 623 để được tư vấn!

Subscribe
Nhận thông báo
guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận