Ngành, nghề kinh doanh có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài

Chúng ta có thể nói rằng, những quy định về nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam cũng được coi là một dạng đầu tư kinh doanh có điều kiện, đã được quy định đồng thời trong cả 2 văn bản pháp luật của bộ Luật doanh nghiệp năm 2014 và bộ Luật đầu tư năm 2014.

Về cơ bản bộ Luật Doanh nghiệp 2014 đã quy định áp dụng thống nhất các thủ tục của Luật doanh nghiệp đối với việc thành lập doanh nghiệp, chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp, mà không còn phân biệt giữa nhà đầu tư trong nước với nhà đầu tư nước ngoài như bộ Luật doanh nghiệp 2005 nữa.

Ngành, nghề kinh doanh có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài

Nếu như Luật đầu tư năm 2005 có quy định rằng, bất kỳ doanh nghiệp nào có nguồn vốn đầu tư từ nước ngoài thì doanh nghiệp đó phải thực hiện xin cấp giấy phép đầu tư kinh doanh theo quy định riêng của Luật đầu tư, hiện trong bộ Luật đầu tư sửa đổi năm 2014 đã có những thay đổi cơ bản.

Xem thêm: Ngành nghề đăng ký kinh doanh và bảng tra mã ngành nghề

Theo đó, các nhà đầu tư nước ngoài chỉ việc tiến hành thủ tục đầu tư thành lập doanh nghiệp và đầu tư góp vốn, mua cổ phần của các tổ chức kinh tế có phần vốn góp trực tiếp hoặc gián tiếp của nhà đầu tư nước ngoài năm giữ từ 51% số vốn điều lệ của công ty trở lên thì mới phải tiến hành thực hiện theo những điều kiện, thủ tục đối với nhà đầu tư nước ngoài. Các trường hợp còn lại thì nhà đầu tư nước ngoài chỉ cần thực hiện các điều kiện và thủ tục đầu tư theo như quy định của Luật đầu tư đối với những nhà đầu tư trong nước.

Đồng thời bộ Luật doanh nghiệp 2014 và Bộ Luật đầu tư năm 2014 cũng đã tách bạch giữa 2 loại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài không còn quy định như trước: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đồng thời là Giấy đăng ký doanh nghiệp như trước kia nữa. Đối với các nhà đầu tư nước ngoài cần phải có Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trước khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Xem thêm: Thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài

Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài, công ty liên doanh
Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài, công ty liên doanh

Như vâỵ chúng ta có thể thấy Luật doanh nghiệp năm 2014 và Luật đầu tư năm 2014 đã được sửa đổi để phù hợp hơn với thời buổi kinh tế thị trường. Điều này thu hút các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đầu tư kinh doanh, tạo môi trường kinh doanh cạnh tranh công bằng giữa nhà đầu tư trong và ngoài nước, thúc đẩy kinh tế Việt Nam đi lên.

Xem thêm: Dịch vụ thành lập công ty trọn gói 100% – Uy tín, giá rẻ, nhanh chóng

Subscribe
Nhận thông báo
guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận