Nghĩa vụ cơ bản của doanh nghiệp

0
562
nghĩa vụ cơ bản của doanh nghiệp

Luật doanh nghiệp sửa đổi năm 2014 có quy định rõ ràng về những nghĩa vụ cơ bản của doanh nghiệp như sau:

1. Đáp ứng đầy đủ điều kiện kinh doanh khi tiến hành kinh doanh các ngành, nghề được đầu tư kinh doanh có điều kiện theo đúng với những quy định của Luật đầu tư và phải bảo đảm duy trì đầy đủ những điều kiện đầu tư kinh doanh đó trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh.

2. Tổ chức công tác kế toán, lập và nộp báo cáo tài chính một cách trung thực, chính xác, đúng thời hạn cho cơ quan quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật về kế toán và thống kê.

3. Kê khai thuế, thực hiện nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ về tài chính khác theo quy định của pháp luật.

nghia vu cua doanh nghiep

4. Bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động trong công ty theo đúng với quy định của pháp luật về luật lao động; không được phép phân biệt đối xử và xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người lao động trong công ty; không được sử dụng người lao động bằng cách cưỡng bức và lao động là trẻ em; hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động tham gia đào tạo nâng cao trình độ, kỹ năng nghề; thực hiện các chế độ BHXH, BHTN, BHYT và bảo hiểm khác cho người lao động theo đúng với quy định của pháp luật.

5. Phải bảo đảm và chịu trách nhiệm đối với chất lượng của hàng hóa và các dịch vụ theo tiêu chuẩn được pháp luật quy định hoặc tiêu chuẩn đã thực hiện đăng ký hoặc công bố.

6. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các nghĩa vụ về đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, công khai các thông tin về thành lập và hoạt động, báo cáo và các nghĩa vụ khác theo đúng với quy định của điều Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

7. Phải chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của những thông tin đã kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và các báo cáo; trong trường hợp cơ quan chức năng phát hiện thông tin đã kê khai hoặc báo cáo thiếu chính xác, chưa đầy đủ thì phải kịp thời sửa đổi, bổ sung các thông tin đó.

8. Tuân thủ mọi quy định của pháp luật về quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, bình đẳng giới, bảo vệ tài nguyên, môi trường, bảo vệ di tích lịch sử – văn hóa và danh lam thắng cảnh.

9. Thực hiện tất cả các nghĩa vụ về đạo đức kinh doanh để bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng và người tiêu dùng.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here