Người chịu trách nhiệm trước Nhà nước về việc sử dụng đất

 Luật Đất đai 2013, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2014 quy định những đối tượng phải chịu trách nhiệm trước nhà nước về việc sử dụng đất tại Điều 7 bao gồm:

1. Người đứng đầu của tổ chức, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đối với việc sử dụng đất của tổ chức mình;

2. Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn đối với việc sử dụng đất nông nghiệp vào mục đích công ích; đất phi nông nghiệp đã giao cho UBND xã, phường, thị trấn để sử dụng vào mục đích xây dựng trụ sở UBND, các công trình công cộng phục vụ hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế và các công trình công cộng khác của địa phương;

3. Người đại diện cho cộng đồng dân cư là trưởng thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc, tổ dân phố hoặc người được cộng đồng dân cư thỏa thuận cử ra đối với việc sử dụng đất được giao, được công nhận cho cộng đồng dân cư;

4. Người đứng đầu cơ sở tôn giáo đối với việc sử dụng đất đã giao cho cơ sở tôn giáo;

5. Chủ hộ gia đình đối với việc sử dụng đất của hộ gia đình;

6. Cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đối với việc sử dụng đất của mình;

7. Người có chung quyền sử dụng đất hoặc người đại diện cho nhóm người có chung quyền sử dụng đất đối với việc sử dụng đất đó.

 

 

guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận