Công ty TNHH và công ty CP có thể có nhiều người đại diện theo pháp luật

0
109

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là thuật ngữ pháp lý được giải thích và sử dụng trong Luật Doanh nghiệp 2014.

Theo Luật doanh nghiệp năm 2014, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là người có quyền đại diện doanh nghiệp trong việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ pháp lý phát sinh từ hoạt động của doanh nghiệp; đại diện doanh nghiệp với tư cách là nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Một điểm khác biệt lớn so với Luật doanh nghiệp 2005 là Luật doanh nghiệp 2014 cho phép công ty TNHH và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật.

Doanh nghiệp luôn phải có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú ở Việt Nam. Trường hợp người đại diện theo pháp luật duy nhất vắng mặt tại Việt Nam thì phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here