Nguyên tắc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

0
80

Các địa phương khi thực hiện các dự án đất đai đều phải lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất còn có ý nghĩa quan trọng trong việc quản lý đất đai ở địa phương.

Luật Đất đai 2013, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2014, quy định nguyên tắc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất như sau:

1. Phù hợp với chiến lược, quy hoạch tổng thể, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh;

2. Được lập từ tổng thế đến chi tiết; quy hoạch sử dụng đất của cấp dưới phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của cấp trên; kế hoạch sử dụng đất phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia phải bảo đảm tính đặc thù, liên kết của các vùng kinh tế – xã hội; quy hoạch sử dụng đất cấp huyện phải thể hiện nội dung sử dụng đất cấp xã.

quy hoach, ke hoach su dung dat

3. Sử dụng đất tiết kiệm, có hiệu quả;

4. Khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường; thích ứng với biến đổi khí hậu;

5. Bảo vệ, tôn tạo di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh;

6. Dân chủ, công khai;

7. Bảo đảm ưu tiên quỹ đất cho mục đích quốc phòng, an ninh, phục vụ lợi ích quốc gia, công cộng, an ninh, lương thực và bảo vệ môi trường;

8. Quy hoạch, kế hoạch của ngành, lĩnh vực, địa phương có sử dụng đất phải bảo đảm phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê duyệt.

 

 

 

Nguyên tắc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
Đánh giá bài viết

Gửi Bình Luận

avatar