NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI CÓ ĐƯỢC ĐẦU TƯ VÀO ĐIỆN ẢNH KHÔNG?

Cho tôi hỏi về quy định của pháp luật hiện hành mới nhất trong lĩnh vực điện ảnh. Liệu nhà đầu tư nước ngoài có được đầu tư vào lĩnh vực này không?

Căn cứ vào Điều 8 Luật Điện Ảnh năm 2022 thì:

Hợp tác đầu tư nước ngoài trong hoạt động điện ảnh

  1. Tổ chức, cá nhân nước ngoài được hợp tác đầu tư với cơ sở điện ảnh Việt Nam để sản xuất, phát hành, phổ biến phim theo quy định của pháp luật về đầu tư dưới hình thức sau đây:
  2. a) Thành lập tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, đầu tư góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp, trong đó, phần vốn của nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá 51 % vốn điều lệ;
  3. b) Hợp đồng hợp tác kinh doanh.
  4. Nhà văn hóa, đơn vị chiếu phim, câu lạc bộ và hiệp hội chiếu phim công cộng, đội chiếu phim lưu động của Việt Nam không được phép tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc liên doanh với nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài.

Như vậy, Nhà đầu tư nước ngoài có thể hợp tác với các cơ sở Việt Nam trong lĩnh vực điện ảnh. Dưới hình thức đầu tư góp vốn, mua cổ phần, cổ phiếu với một nhà đầu tư tại việt Nam. Số vốn nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ không được vượt quá 51 % tổng số vốn của pháp nhân đang hiện diện.

Lưu ý: Nhà văn hóa, đơn vị chiếu phim, câu lạc bộ và hiệp hội chiếu phim công cộng, đội chiếu phim lưu động của Việt Nam không được phép tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc liên doanh với nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài.

Hãy liên hệ với Chúng tôi để được tư vấn cụ thể !

Subscribe
Nhận thông báo
guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận