NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI CÓ ĐƯỢC THÀNH LẬP TRƯỜNG MẦM NON TƯ THỤC KHÔNG?

Tôi có một người bạn Hàn Quốc dự định đầu tư mở trường mầm non tại Hà Nội. Công ty có thể cho tối biết bạn tôi có thực hiện được không?  Nếu có thì cần thủ tục như thế nào?

Căn cứ Điều 28 Nghị Định 86/2018/NĐ – CP quy định về loại hình cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài:

“Điều 28. Loại hình cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài

 1. Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn.
 2. Cơ sở giáo dục mầm non.
 3. Cơ sở giáo dục phổ thông (trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học).
 4. Cơ sở giáo dục đại học.
 5. Phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.”

Như vậy, Nhà đầu tư nước ngoài hoàn toàn có thể góp vốn thành lập trường mầm non tư thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Thủ tục thành lập trường mầm non quốc tế cũng như trường mầm non trong nước. Trải qua hai bước xin chủ trương thành lập và xin giấy phép hoạt động của trường.

Quyền và nghĩa vụ của Trường mần non quốc tế.

 • -Được bảo hộ các quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
 • Chịu sự quản lý hành chính theo lãnh thổ của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; hoạt động và chịu sự quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Thực hiện công khai cam kết về chất lượng giáo dục, điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục và thu, chi tài chính. Chịu trách nhiệm bồi hoàn cho người học các khoản chi phí người học đã nộp trong trường hợp cung cấp chương trình đào tạo không bảo đảm chất lượng giáo dục như cam kết.
 •  Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người học, cán bộ, giảng viên, giáo viên và người lao động trong trường hợp chấm dứt hoặc buộc phải chấm dứt hoạt động trước thời hạn.
 •  Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam tại cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài.
 •  Trước ngày 30 tháng 11 hàng năm, báo cáo cơ quan quản lý nhà nước trực tiếp về tình hình phát triển toàn diện của cơ sở và giải trình đầy đủ khi được cơ quan quản lý nhà nước yêu cầu. Báo cáo bao gồm các nội dung chính: Việc thực hiện quyết định cho phép hoạt động, cơ cấu tổ chức, giáo viên, giảng viên, số lượng tuyển sinh, công tác tổ chức giảng dạy và học tập, kết quả học tập của học sinh, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh, số lượng tốt nghiệp, tỷ lệ tốt nghiệp, văn bằng được cấp, báo cáo tài chính, những khó khăn, thuận lợi trong quá trình triển khai, đề xuất, kiến nghị. Việc báo cáo thực hiện bằng hình thức trực tuyến và văn bản.
 • Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Như vậy, khi thành lập và hoạt động, trường mầm non quốc tế có quyền và nghĩa vụ theo quy định nêu trên.

Quý khách hàng có thắc mắc gì vui lòng liên hệ để được tư vấn !

 

guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận