Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh

0
183

Đất đai là tài sản chung của dân tộc. Nhà nước thay mặt toàn dân quản lý đất đai. Luật đất đai năm 2013 do Quốc Hội ban hành quy định các trường hợp sau Nhà nước có quyền thu hồi đất để phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh:

  1. Làm nơi đóng quân, trụ sở làm việc;
  2. Xây dựng căn cứ quân sự;
  3. Xây dựng công trình phòng thủ quốc gia, trận địa và công trình đặc biệt về quốc phòng, an ninh;
  4. Xây dựng ga, cảng quân sự;
  5. Xây dựng công trình công nghiệp, khoa học và công nghệ, văn hóa, thể thao phục vụ trực tiếp cho quốc phòng, an ninh;
  6. Xây dựng kho tàng của lực lượng vũ trang nhân dân;
  7. Làm trường bắn, thao trường, bãi thử vũ khí, bãi hủy vũ khí;
  8. Xây dựng cơ sở đào tạo, trung tâm huấn luyện, bệnh viện, nhà an dưỡng của lực lượng vũ trang nhân dân;
  9. Xây dựng nhà công vụ của lực lượng vũ trang nhân dân;
  10. Xây dựng cơ sở giam giữ, cơ sở giáo dục do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quản lý.

Như vậy, nếu không thuộc các trường hợp nêu trên, nếu bị thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, các nhân, tổ chức sử dụng đất có quyền khiếu nại quyết định thu hồi đất.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here