Nhiều doanh nghiệp tại Bắc Ninh có sai phạm về thuế

0
41
Các hình thức kinh doanh bất động sản hợp pháp
Các hình thức kinh doanh bất động sản hợp pháp

Tiến hành thanh tra và rà soát qua 06 công ty trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, thanh tra đã chỉ ra cả 06 công ty trên đều có những sai phạm về thuế.

Tại Cty Cổ phần Khai Sơn, đoàn thanh tra đã chỉ ra những sai phạm trong quá trình hạch toán, Cty này đã để xảy ra một số sai phạm cần được xử lý như: Kê khai thiếu số doanh thu của các hợp đồng cho Cty khác thuê lại đất đai; kê khai thiếu doanh thu thuê đất đai của 02 Cty khác nhau. Trong năm 2014, Cty đã phản ánh vào các khoản chi phí sản xuất một số khoản chi phí về sửa chữa bảo trì không hợp lý làm cho các khoản thu nhập chịu thuế tăng hơn 1,5 tỷ đồng, thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và giảm tới hơn 155 triệu đồng. Khoản tiền này, đoàn thanh tra sẽ kiến nghị và lập biên bản thu hồi.

Trong quá trình Cty TNHH Cơ khí và Xây dựng Nam Sơn hạch toán cũng để xảy ra tình trạng sai phạm liên quan về thuế. Cụ thể, trong năm 2013, Cty đã hạch toán thiếu doanh thu số tiền lên tới hơn 280 triệu đồng cho khách hàng ứng trước, đã hủy hợp đồng nên đây là khoản thu phát sinh khác,  làm cho thuế thu nhập của doanh nghiệp phải nộp tăng thêm 42 triệu đồng. Năm 2014, Cty lại để tình trạng hạch toán thiếu từ doanh thu phế liệu thu hồi trong hoạt động sản xuất gần 27 triệu đồng, dẫn tới thuế thu nhập của doanh nghiệp và thuế GTGT tăng. Năm 2015, Cty tiếp tục để xảy ra tình trạng hạch toán thiếu doanh thu phế liệu thu hồi trong hoạt động sản xuất hơn 193 triệu đồng, dẫn đến thuế thu nhập của doanh nghiệp phải nộp tăng gần 30 triệu đồng và số thuế GTGT đầu ra tăng hơn 19 triệu đồng. Tổng số tiền phải thu hồi do sai phạm của cty là gần 98 triệu đồng.

Nhieu-doanh-nghiep-tai-Bac-Ninh-co-sai-pham-ve-thue
Nhiều doanh nghiệp tại Bắc Ninh có sai phạm về thuế

Cty TNHH Thương mại và Sản xuất Đông Âu cũng để xảy ra tình trạng sai phạm về thuế trong quá trình hạch toán. Cty đã dùng bằng tiền mặt để thanh toán một số khoản chi phí mà cty mua vào có hóa đơn với giá trị trên 20 triệu đồng; còn một số khoản chi phí được hạch toán không hợp lý… dẫn đến phải truy thu hơn 42 triệu đồng từ tiền thuế thu nhập doanh nghiệp.

Cty TNHH Tiến Quốc, trong năm 2014, cũng đã sử dụng hóa đơn sai quy định; và một số khoản chi phí không hợp lệ… ; Tới năm 2015, kế toán của cty đã phản ánh nhầm lẫn số học dẫn đến thuế thu nhập doanh nghiệp tăng… Số tiền thuế phải truy thu là hơn 30 triệu đồng.

Tại Cty Cổ phần Đầu tư Thương mại Việt Phát, Đoàn thanh tra cũng tiến hành kiểm tra và xác định, trong năm 2014, Cty đã sử dụng hóa đơn không đúng quy định, phản ánh chi phí không hợp lệ; năm 2015 hạch toán vào chi phí bán hàng những khoản chi phí không đúng quy định, chưa loại trừ những khoản chi phí khác không được trừ khi tính thuế thu nhập của doanh nghiệp…

Cty Cổ phần Xe khách Bắc Ninh, chi phí tính thuế thu nhập doanh nghiệp hoạt động kinh doanh giảm do Cty đã phản ánh sai vào chi phí quản lý doanh nghiệp một số khoản chi phí không hợp lệ, dẫn đến thuế thu nhập doanh nghiệp tăng.

Tại những Cty được tiến hành thanh tra kiểm tra, vẫn còn xảy ra tình trạng “bỏ quên” quyền lợi của người lao động. Cụ thể như: Cty TNHH Cơ khí và Xây dựng Nam Sơn đã thực hiện chưa nghiêm túc việc tham gia đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động trong những năm (năm 2013 là 23 người lao động; 2014 là 19 người lao động; 2015 là 22 người lao động).

Tương tự, tại Cty TNHH Thương mại và Sản xuất Đông Âu trong năm 2013 cũng có 01 người lao động; 2015 có 25 người lao động không được tham gia đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế.

>>>Xem thêm: Tư vấn thành lập công ty tại hà nội

>>>Xem thêm: Thủ tục thành lập doanh nghiệp

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here