Những điểm cần lưu ý khi khắc dấu tròn doanh nghiệp

0
120

Khắc dấu tròn doanh nghiệp có những điểm rất khác so với khắc các loại dấu khác. Khắc dấu tròn doanh nghiệp có thủ tục khắt khe hơn xuất phát từ chính tầm quan trọng của con dấu này đối với bản thân doanh nghiệp và với xã hội. Con dấu tròn doanh nghiệp là vật dụng đại diện cho tính pháp lý của doanh nghiệp, có rất nhiều các hợp đồng, giấy tờ nếu không đóng con dấu tròn doanh nghiệp thì không có ý nghĩa pháp lý và coi như hợp đồng đó không có giá trị.

>> Khắc dấu tên giá rẻ

>> Khắc dấu chức danh tại Hà Nội

Đối với doanh nghiệp mới thành lập, sau khi được Sở Kế hoạch và đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp muốn khắc dấu tròn doanh nghiệp thì phải mang bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đến cơ sở khắc dấu để đặt khắc dấu tròn doanh nghiệp.

Những điểm cần lưu ý khi khắc dấu tròn doanh nghiệp

Sau khi cơ sở khắc dấu, cơ sở cung cấp con dấu giao cho doanh nghiệp con dấu thì doanh nghiệp phải làm thông báo theo mẫu, gửi đến Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi mà công ty đặt trụ sở chính để Sở Kế hoạch và Đầu tư đăng thông báo mẫu dấu của công ty lên cổng thông tin điện tử quốc gia.

Điểm phải lưu ý là doanh nghiêp đó phải đợi hết 3 ngày kể từ khi Sở Kế hoạch và Đầu tư đăng thông báo, nếu không có khiếu nại gì thì khi đó công ty có thể sử sụng con dấu đó.

Trên thực tế, có rất nhiều doanh nghiệp vì không hiểu hoặc hiểu không chính xác về thủ tục này nên sau khi khắc dấu tròn doanh nghiệp qua dịch vụ khắc dấu lấy ngay tại Hà Nội nhưng không thông báo mẫu dấu tới Sở Kế hoạch và Đầu tư mà dùng luôn. Như thế, con dấu của doanh nghiệp đó không có giá trị pháp lý. Khi có kiện tụng ra tòa sẽ rất bất lợi cho doanh nghiệp. Do đó, Khắc dấu Việt Tín chia sẻ thông tin này để các doanh nghiệp nắm được và thực hiện nghiêm túc.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here