NHỮNG TRƯỜNG HỢP NÀO BỊ THU HỒI GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

Căn cứ theo quy định tại Điều 20 Nghị định 152/2020/NĐ-CP những trường hợp sau phải thu hồi giấy phép lao động:

  • Giấy phép lao động hết thời hạn.
  • Chấm dứt hợp đồng lao động.
  •  Nội dung của hợp đồng lao động không đúng với nội dung của giấy phép lao động đã được cấp.
  •  Làm việc không đúng với nội dung trong giấy phép lao động đã được cấp.
  • Hợp đồng trong các lĩnh vực là cơ sở phát sinh giấy phép lao động hết thời hạn hoặc chấm dứt.
  • Có văn bản thông báo của phía nước ngoài thôi cử lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
  •  Doanh nghiệp, tổ chức, đối tác phía Việt Nam hoặc tổ chức nước ngoài tại Việt Nam sử dụng lao động là người nước ngoài chấm dứt hoạt động.
  •  Người sử dụng lao động hoặc người lao động nước ngoài không thực hiện đúng quy định tại Nghị định 152/2020/NĐ-CP.
  •  Người lao động nước ngoài trong quá trình làm việc ở Việt Nam không thực hiện đúng pháp luật Việt Nam làm ảnh hưởng tới an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Quý khách hàng lưu ý để thực hiện cho đúng quy định của pháp luật.

 

Subscribe
Nhận thông báo
guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận