Phấn đấu tăng trưởng tín dụng vượt mức 18% trong năm 2017

0
110
Financial success concept

Đây là một trong những mục tiêu được Chính phủ đề ra tại Nghị quyết số 46/NQ-CP  trong phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 05/2017 vừa được ban hành.

Theo đó, phấn đấu tăng trưởng tín dụng cả năm 2017 vượt mức kế hoạch 18% với cơ cấu tín dụng hợp lý, tập trung tín dụng cho những lĩnh vực được ưu tiên, đồng thời đảm bảo an toàn hoạt động cho hệ thống.

Phấn đấu tăng trưởng tín dụng vượt mức 18% trong năm 2017

Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu, đưa ra giải pháp phù hợp huy động nguồn vốn vàng, ngoại tệ nhàn rỗi từ trong dân để phục vụ đầu tư, phát triển kinh tế – xã hội; cần xem xét, đề xuất chính sách tín dụng hỗ trợ tiêu dùng, nhà ở, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 07/2017 tới đây.

Đồng thời, Chính phủ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các bộ ban ngành quản lý các ngành sản xuất và rà soát tình hình thực hiện những chỉ tiêu tăng trưởng của từng ngành, từng lĩnh vực theo từng tháng. Tăng cường theo dõi việc thực hiện của các cơ chế, chính sách, pháp luật về đầu tư, kinh doanh, phát triển doanh nghiệp, kịp thời đề xuất giải pháp nhằm tháo gỡ vướng mắc.

Bộ Tài chính cần tăng cường quản lý, chống thất thu thuế, nhất là đối với những hộ kinh doanh cá thể; cần có giải pháp tháo gỡ các khó khăn cho những doanh nghiệp liên quan đến thuế và phí; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, cơ quan liên quan điều hành giá các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu theo một lộ trình phù hợp, đảm bảo kiểm soát được lạm phát.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here