Phát triển kinh tế bền vững

Viện Nghiên cứu kinh tế và chính sách (VEPR) – thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội vừa có báo cáo cho rằng, để nền kinh tế phát triển một cách bền vững, nhà nước cần phải tạo ra một “cuộc chơi” mà ở đây luật chơi bình đẳng với mọi người dân và doanh nghiệp khi tham gia.

Phát triển kinh tế bền vững

Liên quan tới việc tăng sản lượng khai thác dầu mỏ để tăng mức đóng góp vào GDP, VEPR dự báo sẽ có 2 kịch bản sẽ diễn ra khi tăng khai thác sản lượng dầu thô để đạt tăng trưởng kinh tế. Kịch bản thứ 1 là, tăng trưởng với trạng thái gần như tình trạng “tự nhiên” của nền kinh tế. Trong kịch bản này, tăng trưởng nền kinh tế cả năm 2017 có thể đạt ở mức 6,37%; nền kinh tế trong hướng hồi phục, nhưng chậm chạp. Với kịch bản thứ 2, VEPR giả định, mức tăng trưởng đạt chỉ tiêu tăng 6,7%. Trong bối cảnh này, Chính phủ đảm bảo cam kết đốc thúc sát sao các ngành, các lĩnh vực đạt mức tăng sản lượng theo kế hoạch chi tiết đã được đề ra. Đặc biệt, với ngành dầu khí được coi như là một phương tiện để bù đắp những thiếu hụt về chỉ tiêu GDP. Khu vực kinh tế nhà nước nói chung và lĩnh vực khai khoáng tăng trưởng cao hơn trung bình những năm trước.

Theo TS Nguyễn Đức Thành, Viện trưởng Viện nghiên cứu Kinh tế và Chính sách, giữa 2 kịch bản thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong năm 2017, Việt Nam nên đi theo kịch bản 1. “Trong cuộc chơi tăng trưởng nền kinh tế, Chính phủ sẽ không còn là người chơi mà phải lùi ra khỏi cuộc chơi. Chính phủ sẽ là người tạo ra và giám sát luật chơi đó có được thực thi hay không, xem người chơi có chơi đúng luật hay không. Nếu chính phủ làm được điều đó, người chơi sẽ sáng tạo hơn, say sưa nhất với chính năng lượng của họ để tạo ra sản phẩm cho xã hội”, ông Thành nói.

VEPR cũng cho biết, đây là thời điểm mà Việt Nam cần xem xét lại các nguồn lực giúp tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh hội nhập đang thay đổi. Cách tư duy ngắn hạn, mang tính đối phó với sự suy giảm tăng trưởng như nỗ lực tăng thêm vốn, đẩy nhanh giải ngân các công trình công, hoặc tăng sản lượng khai thác dầu thô,… có thể không mang lại một kết quả như mong muốn. Chính phủ cần tập trung nâng cấp hệ thống giáo dục và dạy nghề để có thể nâng cao chất lượng người lao động; cải cách thể chế và hành chính nhằm nâng cao chất lượng môi trường hoạt động kinh doanh.

Về trung hạn, Chính phủ cần tinh giản bộ máy hành chính nhà nước và giảm sự can thiệp trực tiếp của Nhà nước vào nền kinh tế. Đã đến lúc bộ máy nhà nước cần được sắp xếp lại theo hướng Nhà nước chỉ điều hành và quản lý các hoạt động sản xuất, kinh doanh bằng luật thay vì trực tiếp tham gia như trước. Để thực hiện được chủ trương này, trước mắt cần xóa bỏ những cơ chế bộ chủ quản đối với các doanh nghiệp nhà nước. Cơ quan quản lý nhà nước với các doanh nghiệp nhà nước phải độc lập với những cơ quan thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu cho các doanh nghiệp nhà nước.

guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận