QUẦY THUỐC ĐƯỢC BÁN NHỮNG LOẠI THUỐC GÌ?

Muốn bán lẻ thuốc cá nhân cần phải có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy đủ điều kiện bán lẻ thuốc (GDP).Tuy nhiên, Không phải loại thuốc nào các quầy thuốc cũng được phép bán mà chỉ được bán những loại thuốc nhất định. Cụ thể:

Điểm b, khoản 1 Điều 48 Luật dược năm 2016 có quy định:

– Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh Mục thuốc thiết yếu.

– Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc không kê đơn, trừ vắc xin.

– Mua và bán lẻ các thuốc thuộc Danh Mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt và Danh Mục thuốc hạn chế bán lẻ tuy nhiên thực hiện theo quy định tại Điều 34 của Luật Dược.

Đối với các quầy thuốc mở bán ở nơi đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, hải đảo, nơi đặc biệt khó khăn thì được bán thêm một số loại thuốc khác. Nhưng thuốc này phải theo hướng dẫn của Bộ y tế.

Ngoài những loại thuốc thông thường, hiệu thuốc có thể được bán một số loại thuốc thuộc trường hợp đặc biệt nhưng phải đáp ứng các điều kiện sau:

– Phải có địa Điểm, khu vực bảo quản, trang thiết bị bảo quản, tài liệu chuyên môn kỹ thuật và nhân sự đáp ứng Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc.

– Có các biện pháp về an ninh, bảo đảm không thất thoát thuốc, nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt. Các biện pháp về an ninh được quy định cụ thể tại các Điều 43, 44, 45, 46, 47 và  Điều 48 của Nghị định 54 của Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược.

– Trường hợp kinh doanh thuốc phóng xạ phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của Luật năng lượng nguyên tử và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Đáp ứng các điều kiện nêu trên, các quầy thuốc còn phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản.

Quý khách hàng có thắc mắc gì vui lòng liên hệ để được tư vấn cụ thể !

guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận