Quốc hội phê duyệt thông qua bộ Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ

0
48

Sáng nay (12/06/2017), Quốc hội đã chính thức phê duyệt thông qua dự thảo bộ Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ với thống nhất từ đa số các đại biểu tham gia.

Cụ thể, có 442 đại biểu tham gia biểu quyết (chiếm tỉ lệ 90,02%), trong đó có 410 đại biểu tán thành (chiếm 83,5%) và chỉ có 30 đại biểu không tán thành (chiếm tỉ lệ 6,11%).

Dự thảo bộ Luật hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ được trình Quốc hội lần đầu tiên tại kỳ họp thứ 02, Quốc hội khoá 14, tháng 10/2016. Đây là một trong những dự thảo Luật đang được cộng các đồng doanh nghiệp hết sức quan tâm và chờ đợi.

Quốc hội phê duyệt thông qua bộ Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ

Các vấn đề đã được Quốc hội đưa ra bàn thảo, lấy ý kiến và bổ sung trong kỳ họp vừa qua bao gồm: các đối tượng được hỗ trợ, các tiêu chí xác định về doanh nghiệp vừa và nhỏ, các nguồn lực hỗ trợ, vai trò của quỹ tín dụng,…

Ba nhóm đối tượng doanh nghiệp vừa và nhỏ mà Luật hỗ trợ chính đó là: Doanh nghiệp mới được chuyển đổi từ hộ gia đình; doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng; tạo và doanh nghiệp tham gia cụm liên kết ngành, bám theo những sản phẩm chủ lực, tạo quỹ giá trị bền vững cho sản phẩm đó tồn tại trên thị trường.

Dự thảo bộ luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ được thông qua sẽ góp phần hỗ trợ cho trên 95% tổng số các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay. Đây sẽ là một đạo luật quan trọng, thể hiện rõ vai trò của Chính phủ kiến tạo khi hỗ trợ, thúc đẩy sự phát triển của khối doanh nghiệp tư nhân, góp phần hướng tới mục tiêu có 01 triệu doanh nghiệp hoạt động vào năm 2020 của Việt Nam.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here