Quốc hội thông qua Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

Sáng nay ngày 21 tháng 06, các đại biểu Quốc hội đã bấm nút thông qua bộ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, được thông qua với tỉ lệ các đại biểu tán thành đạt 93,69%. Luật có 10 chương và 134 điều, có hiệu lực thi hành bắt đầu từ ngày 01/01/2018.

Quốc hội thông qua Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công

Mở đầu phiên làm việc sáng nay- phiên Bế mạc của kỳ họp thứ 03, Quốc hội đã biểu quyết và thông qua bộ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công (tên gọi cũ của Dự án luật là Dự án Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi)-PV). Luật Quản lý, sử dụng tài sản công được kỳ vọng sẽ giúp chúng ta nâng cao hơn nữa hiệu quả trong việc quản lý, sử dụng tài sản công- một nguồn tài sản lớn của đất nước.

Trước khi các đại biểu ấn nút biểu quyết thông qua toàn bộ dự án Luật, các đại biểu đã được biểu quyết riêng thông qua điều 06 (Nguyên tắc quản lý, sử dụng tài sản công) và điều số 10 (Các hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý, sử dụng tài sản công) của dự thảo Luật lần này.

Luật có quy định trong quản lý nhà nước đối với nguồn tài sản công; chế độ quản lý, sử dụng tài sản công; quyền và nghĩa vụ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong việc quản lý, sử dụng nguồn tài sản công.

Đối với tài sản công là tiền thuộc ngân sách nhà nước, các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, dự trữ ngoại hối nhà nước được quản lý, sử dụng theo đúng với quy định của pháp luật có liên quan.

Theo quy định của bộ Luật này, tài sản công là tài sản thuộc sở hữu của toàn dân được Nhà nước đại diện làm chủ sở hữu và thống nhất quản lý, bao gồm các tái sản sau: Tài sản công phục vụ cho hoạt động quản lý, cung cấp các dịch vụ công, bảo đảm an ninh quốc phòng, an ninh tại cơ quan, tổ chức, đơn vị; tài sản kết cấu hạ tầng nhằm phục vụ cho lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng; tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân; tài sản công tại các doanh nghiệp; tiền thuộc ngân sách nhà nước, các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách dự trữ ngoại hối nhà nước; đất đai và các loại tài nguyên khác.

Luật cũng có quy định cụ thể 07 nhóm tài sản công như sau: Tài sản công phục vụ cho hoạt động quản lý, cung cấp dịch vụ công, bảo đảm an ninh quốc phòng, an ninh của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam…; tài sản kết cấu hạ tầng phục vụ cho lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng là các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật…; tài sản công tại các doanh nghiệp; tài sản của các dự án sử dụng nguồn vốn nhà nước…

Chính phủ quy định việc khai thác “số đẹp”

Trước khi các đại biểu bấm nút biểu quyết thông qua, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã đưa ra báo cáo, giải trình, tiếp thu, chỉnh lý một số vấn đề quan trọng liên quan đến Dự án Luật này. Một nội dung quan trọng thu hút được nhiều sự quan tâm của dư luận nhất thời gian qua đã được ông Nguyễn Đức Hải giải trình liên quan đến việc khai thác, sử dụng kho số đẹp.

Theo ông Nguyễn Đức Hải: Một số ý kiến đã cho rằng, nếu quy định biển số xe được phép đấu giá thì cần phải bãi bỏ khoản số 22 Điều số 08 tại bộ Luật Giao thông đường bộ được quy định về cấm mua bán biển số xe. Có những ý kiến khác cho rằng, nếu cho phép đấu giá biển số xe thì biển số xe sẽ là tài sản của cá nhân, vì vậy khi đó cá nhân có quyền đem bán biển số này khi không sử dụng hay không? Việc quản lý nhà nước về số xe sẽ được thực hiện như thế nào? Có ý kiến đề nghị cần quy định trong Luật này nguyên tắc về quản lý, sử dụng các kho số do Nhà nước cấp và quản lý.

Về vấn đề trên, ông Nguyễn Đức Hải đã biết thêm: Kho số của nhà nước gồm nhiều loại khác nhau và được khai thác với nhiều hình thức khác nhau để làm sao phù hợp với tính chất, đặc điểm, yêu cầu quản lý của từng loại kho số (số xe, tàu, thuyền, máy bay, căn cước công dân, hộ chiếu, …) và bảo đảm phù hợp với chính sách của Đảng và Nhà nước trong từng thời kỳ.

Mặt khác, kho số phục vụ việc quản lý của nhà nước là một loại tài nguyên, việc quản lý, sử dụng phải đảm bảo phù hợp với nguyên tắc chung được quy định tại Điều số 06 và quy định về quản lý, sử dụng, khai thác nguồn lực tài chính từ tài nguyên tại Mục số 02 Chương VII của bộ Luật này.

Vì vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đề nghị Quốc hội giao Chính phủ quy định một cách chi tiết việc khai thác từng loại kho số giúp phục vụ công tác quản lý nhà nước để đảm bảo các yêu cầu được nêu trên.

Riêng đối với biển số xe, việc đấu giá (nếu có) không được làm ảnh hưởng tới công tác quản lý của nhà nước đối với phương tiện giao thông vì mỗi biển số được cấp gắn với một phương tiện giao thông; người trúng đấu giá không được quyền bán lại biển số xe đã cấp. Do vậy, không mâu thuẫn với khoản 22 Điều số 08 của Luật Giao thông đường bộ đưa ra.

guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận