Quy định mới về kinh doanh bất động sản

Ngày 10 tháng 09 năm 2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 76/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật kinh doanh bất động sản 2014.

Sàn giao dịch bất động sản
Sàn giao dịch bất động sản

Xem thêm: Điều kiện để kinh doanh bất động sản

Theo đó, tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

– Phải thành lập DN theo quy định pháp luật về DN hoặc hợp tác xã (HTX) theo quy định pháp luật về HTX và phải có vốn pháp định không được thấp hơn 20 tỷ đồng (trước đây là 6 tỷ đồng), trừ các trường hợp sau:

+ Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản quy mô nhỏ, không thường xuyên quy định tại Điều 5 Nghị định này.

+ Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ bất động sản quy định tại Chương IV Luật Kinh doanh bất động sản.

– DN, HTX kinh doanh bất động sản thuộc diện có vốn pháp định theo quy định trên phải chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của số vốn pháp định.

– Mức vốn pháp định nêu trên được xác định căn cứ vào số vốn điều lệ của DN, HTX theo quy định pháp luật về DN, pháp luật về HTX.

DN, HTX không phải làm thủ tục đăng ký xác nhận về mức vốn pháp định.

Ngoài ra nghị định này còn quy định về hoạt động chuyển nhượng bất động sản và ban hành một số hợp đồng mẫu kèm theo trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

Thành lập công ty kinh doanh bất động sản
Thành lập công ty kinh doanh bất động sản

Nghị định 76/2015/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01 tháng 11 năm 2015.

Xem thêm: https://viettinlaw.com/thanh-lap-cong-ty-kinh-doanh-bat-dong-san.html

Subscribe
Nhận thông báo
guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận