Quy định mới về thuế thu nhập doanh nghiệp

0
124

Ngày 22 tháng 06 năm 2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 96/2015/TT-BTC hướng dẫn thi hành và sửa đổi, bổ sung một số quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN).

Theo đó, số thuế TNDN phải nộp trong kì tính thuế bằng thu nhập tính thuế trừ đi phần trích lập quỹ kho học và công nghệ (nếu có) rồi nhân với thuế suất thuế TNDN.

Thue thu nhap doanh nghiep

Doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ở nước ngoài chuyển phần thu nhập sau khi đã nộp thuế TNDN ở nước ngoài về Việt Nam đối với các nước đã ký Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần thì thực hiện theo quy định của Hiệp định; đối với các nước chưa ký Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần thì trường hợp thuế TNDN ở các nước mà doanh nghiệp đầu tư chuyển về có mức thuế suất thuế TNDN thấp hơn thì thu phần chênh lệch so với số thuế TNDN tính theo pháp luật Việt Nam.

Doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài có thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh tại nước ngoài, thực hiện kê khai và nộp thuế TNDN theo pháp luật Việt Nam về thuế TNDN, kể cả trường hợp doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế TNDN theo quy định của nước nơi doanh nghiệp đầu tư. Mức thuế suất thuế TNDN để tính và kê khai thuế đối với các khoản thu nhập từ nước ngoài là 22%, không áp dụng mức thuế suất ưu đãi (nếu có) mà doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài đang được hưởng theo pháp luật hiện hành.

Trường hợp khoản thu nhập từ dự án đầu tư tại nước ngoài đã chịu thuế TNDN ở nước ngoài, khi tính thuế TNDN phải nộp tại Việt Nam, doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài được trừ số thuế đã nộp hoặc đã được đối tác nước tiếp nhận trả thay, nhưng số thuế được được trừ không vượt quá số thuế thu nhập tính theo pháp luật Việt Nam

Thông tư 96/2015/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 06 tháng 08 năm 2015.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here