Quy định về giám đốc tổng giám đốc công ty cổ phần

Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của công ty là vị trí quan trọng. Với chức năng điều hành trong sản xuất, kinh doanh,… Không chỉ dừng lại ở chức danh đó còn được quy định theo pháp luật doanh nghiệp. Cũng như trên các căn cứ điều lệ hoặc qua các hợp đồng ký kết,… Vậy quy định về giám đốc tổng giám đốc công ty cổ phần ra sao? Hãy cùng tìm hiểu vấn đề này cùng Luật Việt Tín.

Ảnh minh họa: giám đốc công ty cổ phần
Ảnh minh họa: giám đốc công ty cổ phần

Quy định về giám đốc, tổng giám đốc công ty cổ phần

Căn cứ pháp ly về giám đốc và tổng giám đốc công ty cổ phần

Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao.

Hội đồng quản trị bổ nhiệm một người trong số họ hoặc thuê người khác làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

 • Chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị;
 • Chịu trách nhiệm trước HĐQT của công ty và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao trong nhiệm kỳ.
 • Nhiệm kỳ của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của công ty theo quy định sẽ không quá 05 năm.
 • Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của công ty có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.
Ảnh minh họa giám đốc người đứng điều hành công ty
Ảnh minh họa giám đốc người đứng điều hành công ty

Ngoài ra, tiêu chuẩn và điều kiện của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Áp dụng theo quy định tại Điều 65 của Luật Doanh nghiệp năm 2014.

Quyền và nghĩa vụ của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty

 • Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của công ty mà không cần phải có quyết định của Hội đồng quản trị;
 • Tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị;
 • Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty;
 • Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của công ty;
 • Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong doanh nghiệp, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐQT;
 • Quyết định tiền lương và quyền lợi khác đối với người lao động trong công ty kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;
 • Tuyển dụng lao động;
 • Kiến nghị phương án trả cổ tứ/ xử lý lỗ trong kinh doanh của doanh nghiệp;
 • Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của công ty phải điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, hợp đồng lao động ký với công ty và nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Trường hợp điều hành trái với quy định này mà gây thiệt hại cho công ty thì Giám đốc hoặc Tổng giám đốc phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải bồi thường thiệt hại cho công ty.

Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của Giám đốc, Tổng Giám đốc 

Căn cứ quy định trên thì khi Hội đồng quản trị ra quyết định bổ nhiệm tổng giám đốc. Trong số thành viên của hội đồng thì không cần phải ký hợp đồng lao động. Mà chỉ cần có quyết định bổ nhiệm, nếu tổng giám đốc được thuê. Thì Hội đồng quản trị sẽ tiến hành ký hợp đồng lao động với người đó.

Về tiền lương của Giám đốc, Tổng giám đốc, căn cứ điểm c) Khoản 2 Điều 158 Luật doanh nghiệp năm 2014. Thẩm quyền quyết định tiền lương cho Giám đốc hoặc Tổng giám đốc thuộc về Hội đồng quản trị.

Quy định về giám đốc tổng giám đốc công ty cổ phần
Quy định về giám đốc tổng giám đốc công ty cổ phần

Trên đây là các quy định pháp lý về giám đốc, tổng giám đốc công ty cổ phần. Mọi những thắc mắc về các vấn đề pháp lý về doanh nghiệp hãy liên hệ với chúng tôi. Việt Tín cam kết tư vấn đầy đủ, chính xác đảm bảo nội dung theo quy định. Nhấc máy ngay để có được dịch vụ pháp lý doanh nghiệp tốt nhất. Chúc các bạn thành công.

Subscribe
Nhận thông báo
guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận