QUY ĐỊNH VỀ HÀM LƯỢNG CHẤT BÉO VÀ PROTEIN CÓ TRONG NGUYÊN LIỆU SỮA TƯƠI

Sữa là một sản phẩm đặc thù được pháp luật quy định rất nghiêm ngặt; Từ nguyên liệu đầu vào đến khâu ra thành phẩm đều phải tuần thủ những quy chuẩn và được cấp phép đầy đủ. Cụ thể:

Ngoài các quy định của Luật An toàn thực phẩm và các văn bản hướng dẫn thi hành; Sữa tươi còn có quy chuẩn điểu chỉnh riêng tại Mục 4 TCVN 7405: 2018.

Các quy định về chỉ tiêu lý hóa của sữa tươi:

Tên chỉ tiêu Mức
Hàm lượng chất khô, % khối lượng, không nhỏ hơn 11,5
Hàm lượng chất béo,% khối lượng, không nhỏ hơn 3,2
Hàm lượng Protein, % khối lượng, không nhỏ hơn 2,8
Tỷ lệ của sữa ở 20 độ C, g/ml, không nhỏ hơn 1,026
Độ Axit chuẩn độ, Từ 16 – 21
Điểm đóng băng Từ  – 0,50 – 0,58

 

Theo đó, Sữa tươi nguyên hạt phải có hàm lượng Protein không nhở hơn 2,8; Hàm lượng chất béo phải đạt từ 3,2 trở lên được tính theo tỷ lệ % khối lượng.

Khi cấp phép đăng ký lưu hành các sản phẩm sữa đều phải có hàm lượng như trên thì mới đạt yêu cầu. Các doanh nghiệp sản xuất hay nhập khẩu sản phẩm này cần đặt biệt lưu ý.

Quý khách hàng có thắc mắc gì vui lòng liên hệ qua số Hotline: 0978 635 623!

Subscribe
Nhận thông báo
guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận