QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN BÁN HÀNG TRỰC TIẾP

Hóa đơn bán hàng trực tiếp là hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ dành cho tổ chức, cá nhân khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp. Hóa đơn này do chi cục thế cấp mới có giá trị pháp lý.

Những trường hợp được sử dụng hóa đơn bán hàng trực tiếp:

  • Tổ chức, cá nhân khai,tính thuế giá trị giá tăng theo phương pháp trực tiếp với các hoạt động: Bán hàng hóa cung cấp dịch vụ nội địa; hoạt động vận tải quốc tế; Xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như là xuất khẩu; xuất khẩu hàng hóa, cung cấp dịch vụ ra nước ngoài.
  • Tổ chức cá nhân trong khu phi thuế quan khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ vào nội địa và khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ giữa các tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan với nhau xuất khẩu hàng hóa, cung cấp dịch vụ ra nước ngoài. Trên hóa đơn ghi rõ “dành cho tổ chức cá nhân trong khu phi thuế quan”
  • Ngoài ra còn có các tổ chức không phải là doanh nghiệp nhưng có hoạt động kinh doanh (hợp tác xã, nhà thầu nước ngoài, ban quản lý dự án). Hộ cá n hân kinh doanh. Tổ chức kinh doanh, doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp theo tỷ lệ % nhân với doanh thu. Doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn tự in, đặt in thuộc loại rủi ro cao về thuế. Doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm về hóa đơn bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế, gian lận về thuế.

Đối với những trường hợp đang sử dụng hóa đơn trực tiếp vẫn có thể sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định của pháp luật.

Subscribe
Nhận thông báo
guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận