Quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia

0
78

Luật đất đai năm 2013 điều chỉnh chế độ sở hữu đất đai, quyền hạn và trách nhiệm của nhà nước; chế độ quản lý, sử dụng đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất trên lãnh thổ Việt Nam. Trong đó, nội dung quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia và căn cứ lập quy hoạch được quy định như sau:

Căn cứ lập quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia bao gồm:

  • Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh của quốc gia; quy hoạch tổng thể phát triển các vùng kinh tế – xã hội; chiến lược, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực;
  • Điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội;
  • Hiện trạng sử dụng đất, tiềm năng đất đai và kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia kỳ trước;
  • Nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực;
  • Tiến bộ khoa học và công nghệ có liên quan đến việc sử dụng đất.

quy hoach su dung dat

Nội dung quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia bao gồm:

  • Định hướng sử dụng đất 10 năm
  • Xác định các chỉ tiêu sử dụng đất đối với nhóm đất nông nghiệp, nhóm đất phi nông nghiệp và nhóm đất chưa sử dụng. Trong đó xác định diện tích một số loại đất gồm đất trồng lúa, đất chuyên trồng lúa nước, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối, đất quốc phòng, đất an ninh, đất khu công nghiệp, đất khu chế xuất, đất khu công nghệ cao, đất khu kinh tế, đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, đất có di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh, đất đô thị và đất bãi thải, xử lý chất thải;
  • Xác định diện tích các loại đất quy định tại điểm b khoản này của kỳ quy hoạch đến từng đơn vị hành chính cấp tỉnh và vùng kinh tế – xã hội;
  • Lập bản đồ quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia và các vùng kinh tế – xã hội;
  • Giải pháp thực hiện quy hoạch sử dụng đất.

Đây là những quy định của pháp luật cần được tuân thủ chặt chẽ khi tiến hành lập quy hoạch sử dụng đất quốc gia nhằm đảm bảo phù hợp sự phát triển của các ngành lĩnh vực nói riêng và toàn xã hội nói chung.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here