Quy trình kiểm tra lô hàng thực phẩm nhập khẩu có đạt yêu cầu?

0
217
Rượu nhập khẩu
Rượu nhập khẩu

Sau khi được cấp số công bố thực phẩm đối với sản phẩm thực phẩm nhập khẩu cần phải thực hiện thủ tục xác nhận lô hàng đạt yêu cầu nhập khẩu. Thủ tục này áp dụng cho từng lô hàng nhập khẩu với quy trình tương đối phức tạp, gây khó khăn, lúng túng cho nhiều doanh nghiệp đặc biệt là những doanh nghiệp mới thực hiện hoạt động nhập khẩu thực phẩm lần đầu. Luật Việt Tín với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn công bố thực phẩm luôn cố gắng nỗ lực tìm kiếm giải pháp pháp lý hỗ trợ Quý khách hàng. Cụ thể:

 1. Tư vấn các vấn đề pháp lý có liên quan đến việc kiểm tra nhà nước xin xác nhận lô hàng đạt yêu cầu nhập khẩu.
 2. Hướng dẫn Quý khách hàng chuẩn bị hồ sơ pháp lý theo quy định của pháp luật hiện hành về kiểm tra nhà nước đối với sản phẩm thực phẩm nhập khẩu.
 3. Tạo tài khoản đăng nhập tại website của Tổng Cục Hải Quan (vnsw.gov.vn) nếu doanh nghiệp thực hiện xin cấp phép online (qua mạng internet).
 4. Đại diện cho Quý khách hàng nộp hồ sơ, theo dõi và nhận kết quả.

Hiện nay, việc kiểm tra lô hàng đạt yêu cầu nhập khẩu được thực hiện thông qua 02 hình thức: Nộp bản giấy (thủ tục hành chính một cửa) và nộp online thông qua website vnsw.gov.vn.

NỘP BẢN GIẤY THEO THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỘT CỬA

Bước 1: Doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ pháp lý theo quy định của pháp luật về việc xin xác nhận lô hàng đạt yêu cầu nhập khẩu.

 • Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty xin cấp phép (có đăng ký ngành nghề kinh doanh thực phẩm)
 • Bản xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm / Bản tiếp nhận công bố hợp quy đối với sản phẩm xin cấp phép
 • Bản sao vận đơn (Bill of Lading)
 • Bản sao hóa đơn hàng hóa (Invoice)
 • Bản sao Giấy xuất xứ hàng hóa (Certificate of Origin)
 • Bản sao hợp lệ bảng kê hàng hóa (Packing List)
 • Hợp đồng mua bán hàng hóa

Bước 2: Doanh nghiệp soạn thảo Giấy đăng ký kiểm tra thực phẩm nhập khẩu theo mẫu quy định với các nội dung sau:

1. Tên chủ hàng:……………
Địa chỉ:……………
Điện thoại:…………… Fax:…………… Email:……………
2. Tên thương nhân chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa:……………
Địa chỉ:……………
Điên thoại:…………… Fax:…………… Email:……………
3. Tên thương nhân xuất khẩu:……………
Địa chỉ:……………
Điên thoại:…………… Fax:…………… Email:……………
4. Số vận đơn (Bill of lading):……………
5. Danh sách hàng hóa (Packing list):……………
6. Số hóa đơn (Invoice):……………
7. Thời gian nhập khẩu dự kiến:……………
8. Cửa khẩu đi:……………
9. Cửa khẩu đến:……………
10. Thời gian kiểm tra:……………
11. Địa điểm kiểm tra:……………
12. Tên cơ quan kiểm tra:……………
13. Thông tin chi tiết lô hàng: (Theo danh mục hàng đính kèm)

Chú ý: Doanh nghiệp kê khai đầy đủ các thông tin vào phiếu đăng ký. Phiếu đăng ký được lập thành 4 bản có ký tên của người đại diện theo pháp luật và dấu xác nhận của công ty.

Bạn có thể tải về mẫu đơn tại đây: Giay-dang-ky-kiem-tra-TPNKBYT.doc

Bước 3: Lấy mẫu và kiểm nghiệm sản phẩm khi hàng về.

Để thực hiện việc lấy mẫu để kiểm nghiệm khi hàng về doanh nghiệp có 02 cách thức để lựa chọn:

 • Hoặc là trước khi hàng về đến cảng hoặc cửa khẩu thực hiện thủ tục mở tờ khai thông quan, doanh nghiệp cần thông báo cho Viện thực phẩm hoặc Cơ quan đăng ký việc lấy mẫu kiểm tra lô hàng đạt yêu cầu nhập khẩu, phía cơ quan được thông báo sẽ cử người đến cảng lấy mẫu về thực hiện việc kiểm nghiệm (lấy mẫu tại cảng).
 • Hoặc là sau khi được hải quan cho phép đưa hàng về kho bảo quản, doanh nghiệp thông báo cho đơn vị đăng ký kiểm tra về kho lấy mẫu sản phẩm trực tiếp để kiểm lô hàng (lấy mẫu tại kho).

Sau thời hạn 2 ngày sẽ có kết quả kiểm tra lô hàng cho doanh nghiệp thực hiện việc đăng ký thông quan.

Bước 4: Nhận kết quả về việc kiểm lô hàng đạt yêu cầu nhập khẩu.

Sau khi nhận được mẫu của sản phẩm, trung tâm thực hiện việc kiểm định đối với mẫu thử của từng sản phẩm và trả kết quả cho doanh nghiệp xác nhận lô hàng đạt yêu cầu nhập khẩu. Doanh nghiệp gửi kết quả về hải quan để hoàn tất thủ tục thông quan đối với lô hàng đăng ký kiểm tra.

NỘP HỒ SƠ ONLINE QUA WEBSITE

Việc áp dụng nộp hồ sơ trên hệ thống trang web của Tổng cục hải quan là một bước cải cách mang tính cách mạng của thủ tục hành chính Việt Nam, áp dụng đối với một số thủ tục hành chính của các Bộ quan trọng như: Bộ Y Tế, Bộ Công Thương, Bộ Nông Nghiệp.

Hiện nay doanh nghiệp có thể thực hiện thủ tục nộp hồ sơ online mà không cần phải nộp trực tiếp để tránh phải xếp hàng, chen lấn, xô đẩy nhau. Đây là điểm mới tạo thuận lợi cho doanh nghiệp có thể thực hiện thủ tục xin xác nhận lô hàng đạt yêu cầu nhập khẩu ở bất cứ đâu, tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại cho nhân viên và kết quả trả về được lưu trữ cẩn thận không thể bị thất lạc hay nhàu nát như hồ sơ bản giấy.

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ pháp lý theo quy định của pháp luật bằng bản scan định dạng file PDF gồm có:

 • Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty xin cấp phép (có ngành nghề kinh doanh thực phẩm)
 • Bản xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm / Bản tiếp nhận công bố hợp quy đối với sản phẩm xin cấp phép
 • Bản sao vân đơn (Bill of Lading)
 • Bản sao hóa đơn hàng hóa (Invoice)
 • Bản sao Giấy xuất xứ hàng hóa (Certificate of Origin)
 • Bản sao hợp lệ bảng kê hàng hóa (Packing List)
 • Hợp đồng mua bán hàng hóa
 • Chữ ký số của doanh nghiệp
 • CA (Mẫu chữ ký, con dấu của người đại diện theo pháp luật)

Bước 2: Đăng ký tài khoản đăng nhập nộp hồ sơ online.

Mở trình duyệt web truy cập vào website https://vnsw.gov.vn, nhấp chuột vào phần “Đăng ký người sử dụng” (xem hình hướng dẫn)

Công bố thực phẩm nhập khẩu qua mạng
Đăng ký tài khoản tại website của Tổng Cục Hải Quan

Kê khai đầy đủ thông tin theo hướng dẫn: Nhập chính xác mã số thuế, địa chỉ email đăng ký, người đại diện theo pháp luật,… Phần danh sách thủ tục hành chính khai báo quý khách tích chọn phần “Khai báo hồ sơ xác nhận đạt yêu cầu nhập khẩu” (Bộ Y Tế), điền mã xác nhận và click chuột vào nút “Đăng ký” để gửi thông tin chờ Tổng cục xét duyệt.

Gửi email đề nghị cấp mật khẩu đăng nhập qua email: bophanhotrotchq@customs.gov.vn. Kèm theo bản scan đăng ký kinh doanh: Mã số thuế, Tên công ty, Địa chỉ công ty, Thông tin về người đại điện theo pháp luật, Thông tin về người đăng ký. Doanh nghiệp sẽ được cấp mật khẩu đăng nhập bằng một chuỗi ký tự đặc biệt do hệ thống tự động gửi về email đăng ký. Để đảm bảo tính bảo mật sau khi được cấp mật khẩu thì doanh nghiệp nên đổi mật khẩu.

Bước 3: Kê khai hồ sơ thông qua tài khoản được cấp lựa chọn đơn vị đăng ký kiểm tra nhà nước lô hàng đạt yêu cầu nhập khẩu.

Sau khi kê khai đầy đủ hồ sơ, đính kèm tất cả cá tệp tin theo yêu cầu dưới định dạng PDF. Ra thông báo về địa điểm và thời gian lấy mẫu kiểm tra lô hàng đạt yêu cầu nhập khẩu. Sau khi có kết quả kiểm nghiệm cơ quan thực hiện kiểm định ra thông báo lô hàng đạt hay không đạt yêu cầu nhập khẩu.

Bước 4: Gửi kết quả tới Hải Quan để thực hiện hoàn tất thủ tục thông quan sản phẩm.

DỊCH VỤ SAU KHI XÁC NHẬN LÔ HÀNG ĐẠT YÊU CẦU NHẬP KHẨU

 1. Luật Việt tín tư vấn các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình thực hiện thủ tục thông quan. Tư vấn về kê khai giá tránh trường hợp khai không đúng doanh nghiệp bị áp dụng biện pháp tham vấn giá rất bất lợi cho lịch sử thông quan sau này của doanh nghiệp.
 2. Xin giấy chứn nhận an toàn thực phẩm cho kho lạnh đối với trường hợp hàng phải bảo quản trong kho lạnh như nước giải khát đặc biệt, thịt đông lạnh đã qua chế biến.
 3. Hỗ trợ xin đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, Xin cấp mã số mã vạch sản phẩm cho các sản phẩm sau thông quan.
 4. Tư vấn việc lưu thông hàng hóa, việc xuất hóa đơn khi hàng được thông quan đưa về kho của doanh nghiệp để phân phối hoặc bán lẻ .

Quý khách hàng có thắc mắc gì vui lòng liên hệ lại để được tư vấn cụ thể!

Quy trình kiểm tra lô hàng thực phẩm nhập khẩu có đạt yêu cầu?
Đánh giá bài viết

TƯ VẤN MIỄN PHÍ GỌI NGAY: 0945 292 808 – 0978 635 623

LUẬT VIỆT TÍN CỐ VẤN PHÁP LÝ TỐT NHẤT CỦA BẠN

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here