Quy trình và thời hạn xem xét đơn đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích

0
184
Dịch vụ tư vấn bảo hộ slogan của Việt Tín
Dịch vụ tư vấn bảo hộ slogan của Việt Tín

Sáng chế và giải pháp hữu ích là những quyền Sở hữu công nghiệp có mức độ bảo hộ cao nhất và việc cấp văn bằng bảo hộ cho hai loại tài sản trí tuệ này rất khó khăn. Việc cấp văn bằng bảo hộ sáng chế và giải pháp hữu ích ở Việt Nam rất hạn chế, vì đánh giá tính mới và tính sáng tạo cho sáng chế, giải pháp hữu ích rất chặt chẽ, việc đánh giá này sẽ được thực hiện trên phạm vi toàn thế giới.

Bài viết này, Luật Việt Tín sẽ chia sẻ cho quý khách hàng quy trình để thực hiện một hồ sơ đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích cũng như những vấn đề cần lưu ý khi đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích.

Đăng ký sáng chế
Đăng ký sáng chế

Quy trình xem xét đơn đăng ký ký sáng chế:

Sau khi nộp hồ sơ đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích hợp lệ tại Cục Sở hữu trí tuệ thì đơn đăng ký sẽ được bộ phận tiếp nhận hồ sơ đăng ký chuyển về phòng sáng chế, giải pháp hữu ích của Cục Sở hữu trí tuệ để các chuyên viên thẩm định hồ sơ. Việc thẩm định hồ sơ được thực hiện qua những bước sau:

a, Thẩm định về hình thức của đơn.

Việc thẩm định về hình thức của đơn đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích chính là việc kiểm tra các thông tin trong hồ sơ đăng ký có đầy đủ hay không. Có thiếu sót gì không. Nếu như có thì Sẽ gửi công văn gửi lại theo địa chỉ kê khai trong hồ sơ đăng ký sáng chế về nội dung cần sửa đổi bổ sung, cũng như số tiền lệ phí mà chủ đơn cần phải nộp thêm để hoàn thiện hồ sơ.

Sau khi gửi công văn thì trong thời hạn 1 tháng chủ đơn phải hoàn thiện bổ sung hồ sơ nộp lại cho Cục SHTT, nếu không kịp thời hạn hoặc việc bổ sung không đạt yêu cầu thì đơn đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích sẽ tự động bị hủy. Thời hạn thẩm định về hình thức là 1 tháng kể từ thời điểm tiếp nhận đơn.

b, Công bố đơn hợp lệ.

Sau khi đơn đăng ký đạt thẩm định về hình thức thì đơn đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích sẽ được công bố trên công báo Sở hữu công nghiệp về các thông tin liên quan đến đơn hợp lệ trong thông báo chấp nhận đơn, kèm theo bản tóm tắt và hình vẽ sáng chế (nếu có hình).

Thời gian công bố là 18 tháng kể từ ngày ưu tiên, hoặc tháng thứ hai từ thời điểm có yêu cầu thẩm định nội dung.

c, Thẩm định về nội dung của đơn.

Thẩm định về nội dung của đơn được tiến hành trong khoảng thời gian là 12 tháng kể từ thời điểm có yêu cầu thẩm định về nội dung hoặc ngày công bố đơn. Trong quá trình thẩm xét hồ sơ đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích các chuyên viên trên Cục SHTT sẽ xem xét về tính mới, tính sáng tạo, khả năng áp dụng công nghiệp của sáng chế, giải pháp hữu ích được đăng ký trong phạm vi yêu cầu bảo hộ.

Sau khi công bố đơn, thì trong thời hạn 42 tháng tính từ lúc nộp đơn, hoặc tính từ ngày ưu tiên nếu như đơn đó được hưởng quyền ưu tiên, chủ đơn đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích hoặc một bên thứ ba nào khác có thể yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế và phải nộp kèm phí thẩm định nội dung theo quy định.

Người nộp đơn có thể yêu cầu cấp bằng độc quyền giải pháp hữu ích trong thời hạn thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế trong thời hạn là 36 tháng kể từ ngày nộp đơn hoặc kể từ ngày ưu tiên trong trường hợp được hưởng quyền ưu tiên.

Những vấn đề cần lưu ý khi đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích

Để có thể đăng ký được sáng chế thì tổ chức, cá nhân đăng ký cần đáp ứng những trường hợp sau:

– Là người tạo ra sáng chế, giải pháp hữu ích bằng công sức và chi phí của mình

– Là tổ chức, cá nhân không trực tiếp tạo ra sáng chế nhưng thuê một người khác sáng tạo dựa trên một hợp đồng, và hợp đồng này phải phù hợp với các quy định của pháp luật;

– Trong trường hợp có nhiều chủ sở hữu đối với sáng chế, giải pháp hữu ích thì chỉ khi nào tất cả các chủ sở hữu đồng ý thì sáng chế, giải pháp hữu ích đó mới được phép đăng ký.

Để sáng chế, giải pháp hữu ích được bảo hộ thì cần đáp ứng các tiêu chí như sau:

Thứ nhất, sáng chế , giải pháp hữu ích được đăng ký phải có tính mới trên phạm vi toàn thế giới, tức là chưa được bộc lộ công khai tại bất kỳ nơi nào trên thế giới.

Thứ hai, sáng chế, giải pháp hữu ích đó phải có tính sáng tạo, không được sao chép,  đạo nhái ý tưởng từ các sản phẩm sáng tạo khác. Tuy nhiên, yêu cầu thẩm định tính sáng tạo của sáng chế sẽ cao hơn rất nhiều so với đơn đăng ký giải pháp hữu ích. Và trong trường hợp không thể được coi là sáng chế thì chủ sở hữu có thể đăng ký dưới dạng giải pháp hữu ích để khả năng bảo hộ được cao hơn.

Thứ ba, khả năng áp dụng công nghiệp, đây là tính tất yếu vì một sáng chế nếu không có tính ứng dụng trong thực tiễn không giúp là tăng năng suất, tăng hiệu quả công nghiệp thì sẽ không thể được bảo hộ.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here