Quy trình xác định tình trạng nghiện ma túy

0
610

Ngày 09 tháng 07 năm 2015, Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BYT-BLĐTBXH-BCA được ban hành giữa Bộ Y tế, Bộ Lao động – Thương binh – Xã hội và Bộ Công an quy định thẩm quyền, thủ tục và quy trình xác định tình trạng nghiện ma túy.

Theo đó, quy trình xác định tình trạng nghiện ma túy được quy định như sau: Người có thẩm quyền theo quy định thực hiện việc xác định tình trạng nghiện ma túy theo quy trình sau:

1. Tiếp nhận người cần xác định tình trạng nghiện ma túy và tài liệu quy định tại Thông tư liên tịch này.

tinh trang nghien ma tuy

2. Tiến hành:

– Người được xác định là nghiện ma túy tổng hợp chất dạng Amphetamine khi có ít nhất 3 trong 6 triệu chứng sau trong 12 tháng:

  • Có sự thèm muốn mãnh liệt hoặc cảm giác bắt buộc phải sử dụng chất dạng Amphetamine;
  • Khó khăn trong việc kiểm soát các hành vi sử dụng chất dạng Amphetamine như bắt đầu, chấm dứt hoặc mức độ sử dụng;
  • Có trạng thái cai khi ngừng hoặc giảm sử dụng chất amphetamine;
  • Có hiện tượng tăng dung nạp với chất dạng Amphetamine;
  • ngày càng trở nên thờ ơ với thú vui hoặc sở thích khác;
  • Tiếp tục sử dụng chất dạng Amphetamine mặc dù biết rõ về các hậu quả có hại.

– Quy trình theo dõi để xác định tình trạng nghiện ma túy được ghi chép vào phiếu the dõi về xác định tình trạng nghiện ma túy nhóm Opiats (các chất dạng thuốc phiện).

Quá trình theo dõi để xác định tình trạng nghiện ma túy tổng hợp chất dạng Amphetamine được ghi chép vào phiếu theo dõi về xác định tình trạng nghiện ma túy tổng hợp dạng chất Amphetamine.

3. Cung cấp kết quả xác định tình trạng nghiện ma túy cho cơ quan Công an đã đề nghị xác định tình trạng nghiện ma túy

Thông tư liên tịch này có hiệu lực từ ngày 23 tháng 08 năm 2015

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here