Quy trình xin giấy phép quảng cáo

0
47

Quảng cáo là một hoạt động thương mại phổ biến đối với những ai hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên không phải ai cũng cũng nắm bắt được quy trình xin giấy phép quảng cáo. Luật Việt Tín với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xin giấy phép xin cung cấp đến những ai quan tâm một số thông tin cần thiết.

su-khac-nhau-giua-quang-cao-va-pr-12072192985

Theo quy định tại thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT-BVHTT-BYT-BNN-BXD, quy trình xin cấp phép quảng cáo được thực hiện như sau:

Quy trình cấp phép thực hiện quảng cáo

Trường hợp quảng cáo hàng hoá, dịch vụ thông thường và các loại hàng hoá trong lĩnh vực y tế quy định trên các phương tiện là băng-rôn, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước, phương tiện giao thông, vật thể di động khác được quy định như sau:

Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ được ghi trong sổ tiếp nhận hồ sơ, Sở Văn hoá – Thông tin cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo (phụ lục 4). Trong trường hợp không cấp Giấy phép phải trả lời bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân xin phép thực hiện quảng cáo và nêu rõ lý do.

Trường hợp quảng cáo hàng hoá, dịch vụ thông thường và các loại hàng hoá trong lĩnh vực y tế quy định trên phương tiện quảng cáo là bảng, biển, pa-nô được quy định như sau:

Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ được ghi trong sổ tiếp nhận hồ sơ, Sở Văn hoá – Thông tin tiến hành phân loại hồ sơ và gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện các loại giấy tờ quy định và văn bản đề nghị thoả thuận  đến Sở Xây dựng.

Sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Xây dựng có Biên nhận hồ sơ. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được các giấy tờ trên, Sở Xây dựng tiến hành thẩm tra hồ sơ nhưng không trực tiếp cấp Giấy phép xây dựng mà có văn bản trả lời cho Sở Văn hoá – Thông tin chấp thuận hoặc không chấp thuận cấp giấy phép. Các nội dung chấp thuận được thể hiện trong giấy phép do Sở Văn hoá – Thông tin cấp. Trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản cho Sở Văn hoá – Thông tin và nêu rõ lý do.

Sau khi nhận được văn bản thoả thuận của Sở Xây dựng, trong thời hạn 3 ngày làm việc, Sở Văn hoá – Thông tin cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo.

Trường hợp quảng cáo hàng hoá, dịch vụ trong lĩnh vực y tế quy định hoặc hàng hoá, dịch vụ trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên các phương tiện quảng cáo là băng-rôn, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước, phương tiện giao thông, vật thể di động khác được quy định như sau:

Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ ghi trong sổ tiếp nhận hồ sơ, Sở Văn hoá – Thông tin tiến hành phân loại hồ sơ và gửi một mẫu (makét) và một trong các loại giấy tờ quy định đến Sở Y tế hoặc gửi một mẫu (makét) và một trong các loại giấy tờ quy định đến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Y tế hoặc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên giấy tiếp nhận, nếu Sở Y tế hoặc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn không có văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung, Sở Văn hoá – Thông tin cấp phép thực hiện quảng cáo theo hồ sơ đă đăng ký.

Trường hợp có văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung thì quy trình tiếp nhận hồ sơ cấp phép thực hiện quảng cáo sẽ thực hiện lại từ đầu theo quy định.

Trường hợp quảng cáo hàng hoá, dịch vụ trong lĩnh vực y tế hoặc hàng hoá, dịch vụ trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên các phương tiện quảng cáo là bảng, biển, pa-nô được quy định như sau:

Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ được ghi trong sổ tiếp nhận hồ sơ, Sở Văn hoá – Thông tin tiến hành phân loại hồ sơ, đồng thời thực hiện một số công việc sau:

– Gửi các loại giấy tờ quy định đến Sở Xây dựng và thực hiện theo quy trình.

– Gửi một mẫu (makét) và một trong các loại giấy tờ quy định đến Sở Y tế hoặc gửi một mẫu (makét) và một trong các giấy tờ quy định đến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và thực hiện theo quy trình.

Sau khi nhận được văn bản trả lời của các Sở: Xây dựng, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong thời hạn 3 ngày làm việc, Sở Văn hoá – Thông tin cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo.

Mọi vướng mắc liên quan đến quy trình xin giấy phép quảng cáo, quý khách hãy liên hệ ngay với Việt Tín. Chúng tôi luôn đồng hành và giải đáp mọi thắc mắc cho quý khách.

Liên hệ ngay với đường dây nóng của chúng tôi để được hỗ trợ chi tiết nhất.

Hotline: 0945 292 808 / 0978 635 623

Email: luatviettin@gmail.com

Luật Việt Tín rất mong được hợp tác với quý khách!

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here