Quyền hạn của doanh nghiệp theo luật định

0
624

Hôm nay có khách hàng gọi điện tới Việt Tín xin được giúp đỡ các thủ tục để thành lập công ty, khách hàng có thắc mắc về quyền hạn của một doanh nghiệp khi đã được thành lập, tôi cũng xin được chia sẻ lên blog luật với hy vọng các bạn nào có cùng một thắc mắc với khách hàng này thì có thêm thông tin để tham khảo.

Theo Điều 8 Luật doanh nghiệp 2005, quyền của doanh nghiệp gồm:

 1. Tự chủ kinh doanh; chủ động lựa chọn ngành, nghề, địa bàn, hình thức kinh doanh, đầu tư; chủ động mở rộng quy mô và ngành, nghề kinh doanh; được Nhà nước khuyến khích, ưu đãi và tạo điều kiện thuận lợi tham gia sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích.
 2. Lựa chọn hình thức, phương thức huy động, phân bổ và sử dụng vốn.
 3. Chủ động tìm kiếm thị trường, khách hàng và ký kết hợp đồng.
 4. Kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu.
 5. Tuyển dụng, thuê và sử dụng lao động theo yêu cầu kinh doanh.
 6. Chủ động ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại để nâng cao hiệu quả kinh doanh và khả năng cạnh tranh.
 7. Tự chủ quyết định các công việc kinh doanh và quan hệ nội bộ.
 8. Chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản của doanh nghiệp.
 9. Từ chối mọi yêu cầu cung cấp các nguồn lực không được pháp luật quy định.
 10. Khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.
 11. Trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo uỷ quyền tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật.
 12. Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

Chúc các bạn thành công !

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here