QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CƠ SỞ KHẢO NGHIỆM THỨC ĂN CHĂN NUÔI

Hiện nay, Việc đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo chiều hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa; Giúp cho ngành công nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi, phân bón cũng phát triển theo. Các cơ sở khảo nghiệp thức ăn chăn nuôi là bước đầu tiên doanh nghiệp phải thực hiện; Nhằm đưa sản phẩm của mình lưu hành trên thị trường một cách hợp pháp.

1.Thức ăn chăn nuôi là gì?

  • Căn cứ vào Khoản 25 Điều 2 Luật chăn nuôi năm 2018 định nghĩa về thức ăn chăn nuôi thương mại như sau: Thức ăn chăn nuôi thương mại là thức ăn chăn nuôi được sản xuất nhằm mục đích trao đổi, mua bán trên thị trường.

2. Quyền và nghĩa vụ của các cơ sở khảo nghiệm thức ăn chăn nuôi.

  • Cơ sở thức ăn chăn nuôi có quyền sau: Được khảo nghiệm thức ăn chăn nuôi theo quy định của pháp luật. Được thanh toán chi phí khảo nghiệm thức ăn chăn nuôi theo quy định của pháp luật. Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện liên quan đến khảo nghiệm thức ăn chăn nuôi theo quy định của pháp luật.
  • Cơ sở thức ăn chăn nuôi có nghĩa vụ sau: Bảo đảm các điều kiện cơ sở khảo nghiệm thức ăn chăn nuôi trong quá trình hoạt động; Chịu trách nhiệm về kết quả khảo nghiệm thức ăn chăn nuôi; Lưu hồ sơ khảo nghiệm thức ăn chăn nuôi trong thời gian tối thiểu là 03 năm; Chấp hành việc thanh tra, kiểm tra về hoạt động khảo nghiệm thức ăn chăn nuôi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Pháp luật hiện hàng quy định rất rõ quyền và nghĩa cụ của các cơ sở khảo nghiệm. Khi được cấp phép hoạt động trong lĩnh vực này cần hết sức cẩn trọng và tuân thủ cho đúng.

Quý khách hàng có thắc mắc gì vui lòng liên hệ để đươc tư vấn cụ thể !

guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận